Спектрофотометри

За повече информация наравете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

M 501 – еднолъчев; М 550 – двулъчев;

 • Течнокристален дисплей
 • Държач за 4 кювети при М501
 • Деутериева и халогенна лампа
 • монохроматор Littrow
 • детектор силициев фотодиод (2 при М 550)
 • обхват 190 – 1100nm
 • точност на λ ± 1nm ( 0.3 nm при М550)
 • разделителна способност на λ: 0.1nm
 • повторяемост на λ: ± 0.05nm
 • шум < 0.001A ( <0.0001 А при М550) @500nm 0A
 • стабилност < 0.003A /час ( <0.001А при М550)
 • ширина на оптичната линия 4nm или 2nm;
  ( 1.8 nm при М550)
 • разсеяна светлина <0.1%T(<0.05%T при М550)@ 220/340nm
 • фотометрична точност по добра от 1%
 • фотометричен обхват -0.7 до 3A ( -0.3 до 3А при М550), 0 до 200%T, 0 до 9999 Conc
 • интерфейс: паралелен, USB, RS232C
 • вграден софтуер : измерване на А, %T, концентрация, количествен анализ с до 10 стандарта, сканиране, кинетика, ДНК/протеин, измерване при много дължини на вълната
 • принадлежности:софтуер за управление от компютър , проточна кювета, термостатиран държател, държател за кювети до 100 мм, държател за микрокювети
 • Еднолъчев
 • Екран чувствителен на допир
 • Държач за 4 кювети
 • Деутериева и халогенна лампа
 • обхват 190 – 1000nm
 • точност на λ ± 0.8nm
 • разделителна способност на λ: 0.1nm
 • повторяемост на λ: ± 1nm
 • шум < 0.001A  @500nm 0A
 • стабилност < 0.003A /час
 • ширина на оптичната линия  2nm;
 • фотометрична точност: 0.5 %
 • разсеяна светлина: <0.1 %Т
 • фотометричен обхват -0.3 до 3.0 A, 0 до 200%T, -9999 до 9999 Conc
 • интерфейс:  USB, опция Bluetooth
 • вграден софтуер : измерване на А, %T, концентрация, количествен анализ с до 8 стандарта, сканиране, кинетика, ДНК/протеин
 • принадлежности:софтуер за управление от компютър , проточна кювета, термостатиран държател, държател за кювети до 100 мм, държател за микрокювети
 • Течнокристален дисплей
 • Държач за 4 кювети (опция за 100 мм кювети)
 • Деутериева и халогенна лампа
 • обхват 200 – 1000nm
 • точност на λ ± 2nm
 • повторяемост на λ: ± 1nm
 • шум < 0.001A @ 0A
 • стабилност < 0.003A /час
 • ширина на оптичната линия 4 nm
 • разсеяна светлина <0.1%T@ 220 и  340nm
 • фотометрична точност 1%
 • фотометричен обхват: – 1 до 2.5A ; 0 до 125%T, -9999 до 9999 Conc
 • интерфейс: USB; Bluetooth
 • съхраняване до 200 метода/резултати
 • калибрационни криви до 8 стандарта
 • принадлежности:софтуер за управление от компютър със сканиране , проточна кювета, термостатиран държател
 • Течнокристален дисплей
 • за работа правоъгълни ( 10 мм) и цилиндрични кювети при М 106
 • детектор силициев  фотодиод
 • обхват 325 – 1000nm (М106)
 • точност на λ ± 2nm
 • повторяемост на λ: ± 1nm
 • шум < 0.001A @500 nm  0A
 • стабилност < 0.003A /час
 • ширина на оптичната линия 10nm(М106); 20 nm ( M105)
 • разсеяна светлина <0.1%T@ 340nm
 • фотометрична точност 1%
 • фотометричен обхват:0 до 2A ; 0 до 125%T
 • концентрационен обхват:   -9999C до  +9999C ( М106)
 • интерфейс:  RS232C за принтер USB  за РC контрол  ( М106)
 • интерфейс:  USB за принтер USB  за РC контрол  ( М105)
 • Еднолъчев
 • Екран чувствителен на допир
 • Държач за 4 кювети
 • Халогенна лампа
 • обхват 325 – 1000nm
 • точност на λ ± 0.8nm
 • разделителна способност на λ: 0.1nm
 • повторяемост на λ: ± 1nm
 • шум < 0.001A  @500nm 0A
 • стабилност < 0.003A /час
 • ширина на оптичната линия  2nm;
 • фотометрична точност: 0.5 %
 • разсеяна светлина: <0.1 %Т
 • фотометричен обхват -0.3 до 3.0 A, 0 до 200%T, -9999 до 9999 Conc
 • интерфейс:  USB, опция Bluetooth
 • вграден софтуер : измерване на А, %T, концентрация, количествен анализ с до 8 стандарта, сканиране, кинетика, ДНК/протеин
 • принадлежности:софтуер за управление от компютър , проточна кювета, термостатиран държател, държател за кювети до 100 мм, държател за микрокювети
 • Течнокристален дисплей
 • Държач за 4 кювети (опция за 50 мм кювети)
 • детектор фотодиод
 • обхват 325 – 1000nm
 • точност на λ ± 2nm
 • повторяемост на λ: ± 1nm
 • шум < 0.001A @ 0A
 • стабилност < 0.003A /час
 • ширина на оптичната линия 5nm
 • разсеяна светлина <0.1%T@ 340nm
 • фотометрична точност 1%
 • фотометричен обхват:1 до 2.5A ; 0 до 125%T, -9999 до 9999 Conc
 • интерфейс: паралелен, RS232C
 • съхраняване до 200 метода/резултати
 • калибрационни криви до 8 стандарта
 • принадлежности:софтуер за управление от компютър със сканиране , проточна кювета, термостатиран държател
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *