Автоматични титратори Si Analytics

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • Цветен TFT   дисплей с графични възможности
 • Експортиране на резултатите във формат .pdf; .csv на преносимо USB устройство
 • Вход за pH/mV-измерване, адаптер за BNC,: вход за референтен електрод
 • Измервателен обхват/точност за рН: -3,0….17,00/0,05 +/-1 цифра
 • Измервателен обхват/точност за mV: -1900….1900/1 +/-1 цифра
 • Измерване на температура: вход за Pt1000/NTC30 ( 2×4 mm гнезда)
 • Измервателен обхват/точност за температура: -30…115°C/0,5 К+/-1 цифра
 • Интерфейс: 2xUSB; 2xRS232C
 • Бюрети: 20, 50 ml
 • Разделителна способност на бюретатата : 8000 стъпки
 • Точност на дозиране: <0.15%/ прецизност: <0.05%
 • Титруване до крайна стойност на рН и mV ( 2ЕП)
 • Титруване до 1 ЕП (  рН и mV) с  линейно и динамично титруване
 • Ръчно титруване и дозиране
 • Предварително инсталирани стандартни методи
 • Брой методи: до 5
 • Свързване на бъркалка, външна клавиатура
 • Типични приложения : соленост на хранителни продукти; рН и обща киселинност на вина и напитки;киселинно съдържание в хляб и тесто; общ азот по Келдал; хлориди в питейна вода и други продукти;рН и обща алакалност; FTA/TA ( FOS/TAC) и др
 • Графичен цветен TFT дисплей с изчертване на титрувална крива
 • Съхраняване данните за реагент в интелигентни сменяеми модули
 • Експортиране на резултатите във формат .pdf; .csv , както и в локална мрежа
 • Вход за pH/mV-измерване с 24 битов преобразувател;
 • Измервателен обхват/точност за рН: -3,0….18,00/0,002 +/-1 цифра
 • Измервателен обхват/точност за mV: -2000….2000/0.1 +/-1 цифра
 • Измервателен вход  µA: за свързване на двоен Pt електрод
 • Измерване на температура: вход за Pt1000/NTC30 ( 2×4 mm гнезда)
 • Измервателен обхват за температура (Pt 100): -75…195°C
 • Интерфейс: 3xUSB; 2xRS232C; 1 xLAN
 • Сменяеми  бюрети/дозиращи модули: 5, 10, 20, 50 ml -интелигентни сменяеми модули
 • Разделителна способност на бюретатата : 20 000  стъпки
 • Точност на дозиране: <0.15%/ прецизност: <0.05-0.07% ( в зависмост от обема на бюретата)
 • Автоматично безжично разпознаване на SI Analytics ID  електроди
 • Идеални за безводни титрувания като киселинно и основно число в масла  (TAN/BAN)
 • Линейно и динамично титруване и титруване до крайна точка
 • рН статист титруване
 • Поляризируем вход за електрод за титруване до крайна точка
 • Редактор на формули за индивидуални изчисления
 • Управление на потребители/парола
 • Свързване на везна/принтер/автоматично у-во за проби
 • Софтуер за свързване към PC: TitriSoft 3.0
 • Нови характеристики:
  Титруване с новия фотометричн сензор OptiLine6
  Дозиране с  2 свързани бюрети за метод
  Титруване с външна бюрета
 • Цветен графичен 3.5″ дисплей
 • Добавяне на разтворител и екстрахиране на титруваната проба с модула
  TM 235 KF ( с вградена помпа)
 • Съхраняване данните за реагент в интелигентни сменяеми модули
 • Експортиране на резултатите във формат .pdf; .csv , както и в мрежа
 • Измервателен вход : µA: за свързване на двоен Pt електрод; настроиваемо напрежение на поляризация
 • Интерфейс: 3xUSB; 2xRS232C; 1 xLAN
 • Сменяеми  бюрети/дозиращи модули: 5, 10, 20, 50 ml -интелигентни сменяеми модули
 • Разделителна способност на бюретатата : 20 000  стъпки
 • Точност на дозиране: <0.15%/ прецизност: <0.05-0.07% ( в зависмост от обема на бюретата)
 • Измервателен обхват 10 ppm – 100 %
 • Поляризируем вход за електрод за титруване до крайна точка
 • Стандартни методи за различни приложения като определяне на титър, титруване на проби с 1 или 2 компонентен реагент
 • Обемно KF  титруване
 • Подходящ за дозиране и подготовка на проби
 • Потребителски метод 50
 • Редактор на формули за индивидуални изчисления
 • Управление на потребители/парола
 • Свързване на везна/принтер
 • Софтуер за свързване към PC: TitriSoft 3.0
 • Цветен графичен 3.5″ дисплей
 • Експортиране на резултатите във формат .pdf; .csv , както и в мрежа
 • Измервателен вход : за свързване на двоен Pt електрод; настроиваемо напрежение на поляризация
 • Вход за генераторен електрод
 • Интерфейс: 3xUSB; 2xRS232C; 1 xLAN
 • Измервателен обхват 1 ppm – 5 %
 • Кулометрично титруване с автоматично опредляне на дрейфа и корекция
 • Стандартни методи за различни приложения като определяне на вода в %; вода в ppm; вода с KF пещ
 • Статистически функции
 • Резултати в различни мери единици
 • Подходящ за опредляне на бромн число
 • Редактор на формули за индивидуални изчисления
 • Управление на потребители/парола
 • Свързване на везна/принтер
 • Съчетава титратор по Карл Фишер Titroline 7500 KF и потенциометричен титраторTitroline 7000
 • Стандартни методи за Карл Фишер и потенциометрично титруване
 • Интелигенти заменяеми модули (5,10,20,50 ml)
 • Измерване на pH/mV; ръчно титруване, титруване до крайна стойност pH/mV ( 2 еквивалентни пункта), динамично и линейно титруване, определяне съдържание на вода по Карл Фишер( 10 ppm-100%)
 • Бюрета : боросиликатно стъкло 3 Duran с разделителна способност(стъпки) 10000
 • Свързване на везна/принтер/автоматично у-во за проби
 • Потребителски методи : 50
 • Софтуер за свързване към PC: TitriSoft 3.0
 • Автоматичен титртор с IDS   ( цифрова) технология за потенциометрично и титруване по Карл Фишер
 • Графичен цветен TFT дисплей с изчертване на титрувална крива
 • Съхраняване данните за реагент в интелигентни сменяеми модули
 • Експортиране на резултатите във формат .pdf; .csv , както и в локална мрежа
 • Вход за pH/mV-измерване с 24 битов преобразувател;
 • Измервателен обхват/точност за рН: -3,0….18,00/0,002 +/-1 цифра
 • Измервателен обхват/точност за mV: -2000….2000/0.1 +/-1 цифра
 • Измервателен вход  µA: за свързване на двоен Pt електрод
 • Измерване на температура: вход за Pt1000/NTC30 ( 2×4 mm гнезда)
 • Измервателен обхват за температура (Pt 100): -75…195°C
 • Измервателен вход цифров ( IDS): цифров вход за IDS  сензори ( рН, mV, проводимост)
 • Интерфейс: 3xUSB; 2xRS232C; 1 xLAN
 • Сменяеми  бюрети/дозиращи модули: 5, 10, 20, 50 ml -интелигентни сменяеми модули
 • Разделителна способност на бюретатата : 20 000  стъпки
 • Точност на дозиране: <0.15%/ прецизност: <0.05-0.07% ( в зависмост от обема на бюретата)
 • Автоматично безжично разпознаване на SI Analytics ID  електроди
 • Втори цифров измервателен вход за интелигенти цифрови сензори за рН, проводимост, ОРП (IDS)
 • Идеални за безводни титрувания като киселинно и основно число в масла  (TAN/BAN)
 • Линейно и динамично титруване и титруване до крайна точка
 • рН статист титруване
 • обемно KF  титруване
 • Поляризируем вход за електрод за титруване до крайна точка
 • Редактор на формули за индивидуални изчисления
 • Управление на потребители/парола
 • Свързване на везна/принтер/автоматично у-во за проби
 • Софтуер за свързване към PC: TitriSoft 3.0
 • Нови характеристики:
  Титруване с новия фотометричн сензор OptiLine6
  Дозиране с  2 свързани бюрети за метод
  Титруване с външна бюрета
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *