ЗА лАБТЕХ ЕООД

ЛАБТЕХ ЕООД - НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР

Фирма ЛАБТЕХ, основана през 2002 г. в Пловдив, разполага със собствена сервизна база, упълномощена от производителите, за гаранционно и извънгаранционно обслужване, доставка на резервни части и технически консултации.

Специалистите на Лабтех се грижат за инсталация, валидиране, монтаж и обучение на персонала за работа с предоставената апаратура.

Предлага доставка на лабораторна, аналитична и контролно-измервателна апаратура, уреди за непрекъснато (on-line) измерване и консумативи.

Фирма ЛАБТЕХ е официален представител на множество водещи марки като WTW, TQC, LAUDA, HYDRO-BIOS, BELLINGHAM & STANLEY, LABCONCO, POL-EKO, SPECTRONIC CAMSPEC, TAMSON Instruments, SMEG Instruments, Si Analyitcs, RAYPA, TESTO, PREEKEM и други.

С внедрена система за управление на качеството по ISO 9001:2015.

Клиентите, които вече ни се довериха

През годините, фирма Лабтех ЕООД се е доказала като надежден доставчик и партньор.

Някои от основните клиенти на фирмата са:

 • Софарма АД
 • Изпълнителна Агенция по Околна среда.
 • АЕЦ Козлодуй
 • ВиК дружества и ТЕЦ-ове
 • Медицински университет – Пловдив, Варна, Сoфия
 • БАН 
 • Биовет АД
 • ТЕВА
 • Пречиствателни станции за отпадни и питейни води
 • Университети , Изледователски звена
 • Контролно Изпитвателни Лаборатории
 • Предприятия в Хранително Вкусовата и Химическата промишленост
 • Машиностроене, Минодобив, Енергетика и други.

Към какво се стремим?

високо качество и надеждност

доставка в кратки срокове

бързо ОТСТРАНЯВАне НА възникнали повреди

комплексни решения

Квалифициран персонал

Служителите на фирмата разполагат с дългогодишен професионален опит.

Политиката на фирмата е насочена към постоянно
повишаване на тяхната квалификация чрез различни форми на обучение и курсове.