pH метри WTW

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • Многофункционален течнокристален дисплей
 • Водоустойчив IP67
 • 1, 2 или 3 точково калибриране
 • Калибрационен таймер
 • Контрол на дрейфа – автоматичен режим
 • Автоматична и ръчна температурна компенсация
 • Захранване с батерии
 • Обхват на измерване:
 • рН: – 2.000 .. + 19.999 рН, точност ±005 рН
 • mV: – 1200.0 … + 1200.0 mV, точност ±3 mV
  -2500 .. +2500 mV,  точност ±1 mV
 • Температура: -5.0 °…+105.0 °С, точност ±1 °С
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Многофункционален осветяем графичен дисплей
 • CMC функция за непрекъснат контрол на измерването
 • Водоустойчив IP67
 • Калибрационен таймер
 • Възможност за запаметяване на 5000 набора данни
 • Водоустойчив USB интерфейс
 • 1, 2, 3, 4, или 5 точково калибриране
 • Разпознаване на буферните разтвори, съхранени до 22 набора буфери
 • Контрол на дрейфа – ръчен или автоматичен режим
 • Автоматична и ръчна температурна компенсация
 • Захранване с батерии
 • Обхват на измерване:
 • рН: –  2.000 .. + 19.999 рН, точност ± 0.005 рН
 • mV:   – 1200.0 … + 1200.0 mV, точност ± 0.3 mV
  -2500 .. +2500 mV,  точност ±1 mV
 • Температура: -5.0 °…+105.0 °С, точност ±1 °С
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Голям мултифункционален течнокристален  дисплей
 • Избираема едница за измерване на температура
 • Автоматична и ръчна температурна компенсация
 • Автоматичен контрол на дрейфа
 • Батерии и мрежово захранване
 • Атоматична система за калибриране: 1,2,3 точоково и калибриране с произволни буферни разтвори
 • Съхраняване на последният резултат от калибриране
 • Калибрационен таймер
 • Обхвати/точност:
 • рН: – 2.0 .. . 20.0/ ±1 рН;
  -2.00…..20.00/ ±  0.01 рН
  -2.000…19.999/ ± 0.005 рН
 • mV: ± 1200.0/ ± 0.3 mV; ± 2000/ ± 1 mV
 • Температура: -5.0°…+105.0°С, точност ±1 °С
 • Многофункционален осветяем графичен дисплей
 • Oсветяем графичен  дисплей
 • Непрекъсната автоматичен контрол на измерването (СМС)
 • Автоматична документация според GLP/AQA
 • Възможност за ръчно въвеждане серийния номер на електрода
 • Вградена памет: ръчно за 500 измервания / автоматично за 5000 измервания
 • Запаметяване на резултатите от 10 калибрирания
 • USB интерфейс за прехвърляне на данни
 • Избираема едница за измерване на температура
 • Автоматична и ръчна температурна компенсация
 • Автоматичен и ръчен контрол на дрейфа
 • Батерии и мрежово захранване
 • Автоматична система за калибриране: 1,2,3, 4, 5 точково и калибриране с произволни буферни разтвори
 • Въведени до 22 набора буферни ратвори
 • Обхвати/точност:
 • рН: – 2.0 .. . 20.0/ ±1 рН;
  -2.00…..20.00/ ±  0.01 рН
  -2.000…19.999/ ± 0.005 рН
 • mV: ± 1200.0/ ± 0.3 mV; ± 2000/ ± 1 mV
 • Температура: -5.0°…+105.0°С, точност ±1 °С
 • Многофункционален осветяем графичен дисплей
 • Oсветяем графичен  дисплей
 • Вграден принтер
 • Непрекъсната автоматичен контрол на измерването (СМС)
 • Автоматична документация според GLP/AQA
 • Възможност за ръчно въвеждане серийния номер на електрода
 • Вградена памет: ръчно за 500 измервания / автоматично за 5000 измервания
 • Запаметяване на резултатите от 10 калибрирания
 • USB интерфейс за прехвърляне на данни
 • Избираема едница за измерване на температура
 • Автоматична и ръчна температурна компенсация
 • Автоматичен и ръчен контрол на дрейфа
 • Батерии и мрежово захранване
 • Автоматична система за калибриране: 1,2,3, 4, 5 точково и калибриране с произволни буферни разтвори
 • Въведени до 22 набора буферни ратвори
 • Обхвати/точност:
 • рН: – 2.0 .. . 20.0/ ±1 рН;
  -2.00…..20.00/ ±  0.01 рН
  -2.000…19.999/ ± 0.005 рН
 • mV: ± 1200.0/ ± 0.3 mV; ± 2000/ ± 1 mV
 • Температура: -5.0°…+105.0°С, точност ±1 °С
 • рН електроди със стъклено или пластмасово тяло
 • рН електроди с вграден или без температурен датчик
 • рН електроди за изерване в твърди и полутвърди продукти
 • рН електроди за повърхностни измервания, за измервания в малки обеми  и др
 • електроди за измерване на Редокс-Потенциал
 • температурни сензори
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *