Нашите партньори

Фирма ЛАБТЕХ е официален представител на множество водещи марки.

WTW

Апаратура за анализ на питейни, промишлени и отпадни води. Преносими, лабораторни и уреди за непрекъснaто измерване.

Вижте повече

POL-ECO APARATURA

Сушилни, инкубатори, термостати, хладилници, фризери.

вижте повече

TESTO

Преносими уреди за температура, влага, скорост, налягяне, осветеност, газ-анализатори за димни газове, уреди за хладилни системи и др

вижте повече

MPW

Центрофуги и микроцентрофуги с микропроцесорен контрол. Охлаждащи центрофуги

вижте повече

TQC

Уреди за анализ на физични и механични свойства на покрития и материали, вискозиметри

вижте повече

TAMSON

Вискозитени вани, цирулатори, уреди за анализ на петролни продукти

вижте повече

Nabertherm

Лабораторни и индустриални пещи, термично оборудване

вижте повече

PHARMA TEST

Системи за анализ на лекарствени форми

вижте повече

BELLINGHAM AND STANLEY

Лабораторни и преносими рефрактометри и поляриметри

вижте повече

GLOBAL WATER

Метеорологични станции. Уреди за ниво и поток. Апаратура за контрол на качеството на води. Пробовземни устройства

вижте повече

ADRONA

Системи за ултрачиста вода

вижте повече

DUCHEFA

Консумативи за растителни клетъчни и тъканни култури. Аминокиселини, витамини, микро- и макроелементи. Инструментариум, контейнери, стерилизатори

вижте повече

HIELSCHER

Ултразвукови хомогенизатори – лабораторни и промишлен

вижте повече

EUROMEX

Моно и бинокулярни микроскопи. Биологични, промишлени, инвертни, металургични. Фазово-контрастни, флуоресцентни, поляризационни. Стереомикроскопи

вижте повече

RAYPA

Хоризонтални и вертикални автоклави. Термостатични водни бани, многогнездови водни бани, кръгли водни бани, пясъчни бани, ултразвукови бани

вижте повече

IKA

Ротационни вакуум изпарители. Диспергатори, хомогенизатори, мелници, магнитни бъркалки, нагревателни плочи, термостати

вижте повече

Biotage

Flash хроматография, пробоподготовка, твърдофазна екстракция, системи за изпарение

вижте повече

VELP

Магнитни бъркалки с нагряване и без нагряване. Уреди за влакнини, Сокслет екстрактори, апарати на Келдал

вижте повече

Lauda

Чилъри, циркулатори и вани за температури от -90оС до 320оС. Дестилатори, бидестилатори и клатачки

вижте повече

LABCONCO

Лиофилизатиори , апарати за ултрачиста вода, PVCкамини, устойчиви в свръхагресивна среда

вижте повече

MMM Group

Стерилизационно и дезинфекционно оборудване за медицински и лабораторни нужди

вижте повече

SI-ANALYTICS

Автоматични титратори, вискозитетни вани, спектрофотометри, апаратура за електрохимични измервания

вижте повече

SMEG INSTRUMENTS

Миялни машини за лабораторни и медицински цели

вижте повече

GARDNER-DENVER

Диафрагмени, ротационни, бутални, турбомолекулярни вакуум помпии и системи

вижте повече

BIBBY SCIENTIFIC

Апаратура за научно-изследователски цели, общо лабораторно оборудване, изделия от стъкло

вижте повече

HYDRO BIOS

Пробовземни устройства, планктонни мрежи

вижте повече

CAMSPEC

Спектрофотометри

вижте повече

LABOR SECURITY SYSTEM

Системи за съхранение на химикали, киселини, основе, газове

вижте повече

J. P. Selecta

Лабораторни пещи, инкубатори, центрофуги и други научни инструменти

вижте повече

TELSTAR

Ламинарни боксове, фризери, лиофилизатори

вижте повече

Sartorius

Везни, системи за ултрачиста вода, биоректори, филтруванеи пречистване , биотехнология, процесна хроматография

вижте повече

Branson Ultasonics

Ултаразвукови вани и ултразвукови хомогенизатори

вижте повече

Parr Instrument Company

Реактори и съдове под налягане. Калориметри. Специални системи

вижте повече

Preekem

Микровълнови системи за разлагане и и синтез . Автоматична твърдофазна екстракция,. GPC

вижте повече

GNT

Плазмени системи за тест на ваккум и газ

вижте повече

Funke Gerber

уреди за анaлиз на мляко и бира

вижте повече

Infitek

Инкубатори, стерилизатори и лабораторно оборудване за научни и медицински цели

вижте повече

Jenway

Спектрофотометри и аналитични инструменти за лабораторни изследвания

вижте повече

Cs Instruments

Газови анализатори и прецизни измервателни уреди за индустриални и научни приложения

вижте повече