Уреди за мътност/турбидиметри WTW

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • Уред за определяне на мътност в лабораторни и полеви условия
 • Модел IR – определяне на мътност според ISO 7027 и DIN EN 27027 с инфрачервена светлина
 • Модел Т- определяне на мътност според UP EPA с волфрамова лампа
 • Автоматично 1 – 3 точково калибриране
 • Автоматична смяна на обхватите
 • Захранване : батерии
 • Обхват: 0…1100 NTU
 • Разделителна способност: 01 NTU за 0.00 .. 9.99 / 0.1 NTU за 10.0 .. 99.9 /
  1 NTU за 100 .. 1100 NTU
 • Точност: 2% от измерената стойност между 0 … 500 NTU 3% от измерената стойност между 500 … 1100 NTU
 • Принадлежности: Стандартни разтвори за калибриране, кювети, куфар за транспортиране
 • Уред за определяне на мътност в лабораторни и полеви условия
 • Модел IR – определяне на мътност според ISO 7027 и DIN EN 27027 с инфрачервена светлина
 • Модел Т- определяне на мътност според UP EPA с волфрамова лампа
 • Автоматично 1 – 3 точково калибриране
 • Осветяем дисплей от течен кристал.
 • Интерфейс RS 232
 • Протоколиране съгласно GLP
 • Автоматична смяна на обхватите
 • Захранване : батерии
 • Обхват: 0…1100 NTU
 • Разделителна способност: 0.01  NTU за 0.00 .. 9.99 / 0.1 NTU за 10.0 .. 99.9 /
  1 NTU за 100 .. 1100 NTU
 • Точност: 0.01 NTU или  ± 2% от измерената стойност
 • Принадлежности и опции : Стандартни разтвори за калибриране,  кювети, софтуер, Lab station
 • Преносим фотометър с възможност за измерване на рН/ОРП и мътност
 • Водоустойчив
 • Осветяем дисплей от течен кристал.
 • Интерфейс RS 232, таймер
 • Памет за 1000 измерени стойности,
 • Специални методи за амоняк и въглероден диоксид
 • Протоколиране съгласно GLP с допълнителен софтуер LS Data
 • Вградени методи за анализ на вода и отпадни води ( над 180)
 • Въвеждане на собствени методи- 100
 • 6 филтри с фотодиоди: 436, 517, 557, 594, 610; 690 nm
 • Възможност за работа с кръгли кювети с диаметър 28 mm и 16 mm с височина 91-104 mm,
 • Режими на измерване: Концентрация, абсорбция, пропускане, рН, ОРП
 • Точност: < 2 nm на дължина вълната/0.005 абс възпроизводимост
 • Обхват на рН: 0…16 с автоматична температурна компенсация
 • Точност на рН: 0.01 рН
 • Автоматично калибриране на рН в 3 точки
 • Обхвата на мътност: 0…1100 FTU/FNU, нефелометрично в съовтетсвие с DIN/ISO
 • Опция: Labstation за лабораторни измервания
 • Захранване: 4 батерии АА, 3000 измервания
 • Зарядно устройство с интерфейс RS 232 за прехвърляне на данни съгласно GLP към принтер и компютър
 • Софтуерен пакет
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *