Твърдост, диаметър, дебелина на таблетки

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • Преносим ръчен уред за измерване на твърдост на твърди лекарствени форми, максимална сила 300N
 • В съответствие с USP <1217> и EP <2.9.8>
 • Лесен за зареждане и почиставане вертикален носач на пробата
 • Сериен интерфейс RS-232 за прехвърляне на данни или свързване на PT-PR80 принтер с разпечатване на резултати от настройка, калибриране, измервания и статистика
 • Захранване: 9V акумулаторна батерия
 • Дисплей : светодиоден дисплей за отчитане на твърдостта
 • 4 функционални бутона
 • максималeн размер на пробата 28mm
 • Твърдост: 5.0 – до  300 N (Newton)
 • Точност : по-добра от 1N
 • Измервателни единици: избираеми Newton (N), Kilopond (kp), StrongCobb (Sc),r Pounds (lb)
 • Брой измервания за статистика : до 250
 • Възможност за калибрирaнe:  10 kg  тежест ( опция)
 • Корпус от неръждаема стомана
 • Апарат за изпитване твърдост на таблетки
 • Течнокристален дисплей за всички резултати и индикация на броя на пробата
 • Сериен RS-232 интерфейс
 • Печат на резултати от калибрирането, резултати, статистика;
 • Клавиатура – цифрова и функционални бутони
 • Автомaтично рестартиране при необходимост от бързи анализи;
 • До 250 проби от една партида;
  Максимално натоварване  300 или 500  N
 • Показание на резултатите в N, Sc, Kp
 • Вграден термо принтер
 • Твърдост: 5 – 330N; точност: ± 1
 • Разделителна способност 0.8 N
 • Настроиваема скорост : 5-50 N/s
 • Стандартна скорост: 20 N/s
  или Скорост на изпитване: 5-50 mm/Min.
 • Интерфейс: RS-232
 • Напълно в съответествие с нормите EEC за EMC and CE стандарт и DIN EN61010-ICE 1010 стандарт за безопасност
 • Автоматичен уред за изпитване твърдост, диаметър, дебелина (дължина) на таблетки в съответствие с USP <1217> & EP <2.9.8>
 • измервания на 3 параметъра на проба
 • функция на автоматично рестартиране
 • документиране на резултатите при изполлзване на допълнителен принтер.
 • PQ и калибрационна програма за 3-те измервателни модула
 • разпечатка на крива на изменението на силата
 • прехвърляне на данни посредством RS-232 интерфейс
 • включване или изключване на измервателен модул
 • контрол на силата при измерване на твърдост.
 • измерване на твърдост в съответсвие с EP и  DAB
 • програма за измерване на меки(желатинови капсули)
 • Течно-кристален дисплей с показание на номера на пробата, дебелина, диаметър и твърдост
 • Kлавиатура: цифрови и функционални бутони
 • Измервателен обхват за дебелина( диаметър):
  00 – 45.00 mm (с различни челюсти)
 • Точност: по- добра от 05 mm, типично  0.02 mm
 • Диаметър : 2.00 – 45.00 mm/ Точност: по- добра от 05 mm, типично  0.02 mm
 • Твърдост : 5.0 – до  330 N / 500 N опция/ Точност: по- добра от  1N
 • Измервателни единици: избираеми –  mm/Inch за диаметър и дебелина:-  N/kp//Sc за твърдост
 • Сила: лиенейно нарастваща или с нарастваща линейна скорост
 • Обхват: 5 – 200 mm/min или 5 – 100 N/sec.
 • брой проби за статистически изчисления: до 250
 • Интерефйси: сериен RS-232 и паралелен за  принтер
 • Корпус от неръждаема стомана в съответствие с GLP
 • Автоматичен уред за измерване на твърдост, дебелина (или виочина), диаметър и тегло на таблетки, капсули, продълговати форми в съответсиве с  the USP <1217> и EP <2.9.8>
 • Оборудван с устройство за подаване на 25 проби и с вградена аналитична везна Sartorius (от0001g до 99.9999g).
 • Резултатите се отчитат веднага и могат да се разпечатат на принтер ( опция).
 • Възможност за създаване на методи
 • Възможността за създаване на потребители с нива на достъп и пароли
 • Обхват твърдост : 5.0 – 500.0N – Точност: ± 1N
 • Обхват дебелина (височина): 2.00 – 12.00mm
 • Точност: ± 0.05mm
 • Обхват диаметър: 2.00 – 30.00mm
 • Точност: ± 0.05mm
 • Измерване тегло : вградена везна Sartorius
 • Обхват тегл: 0.0001g – 99.9999g
 • Измервателни единици : дебелина и диаметър – милиметри  (mm) и инч (IN); твърдост – Newton (N), Kilopond (kp) и Strong Cobb (Sc)
 • Сила: линейно нарастваща или с нарастваща линейна скорост
 • Скорост: 5 – 200N/sec. или5 – 250mm/Min.
 • Екран : осветяем цветен течно-кристален
 • Клавиатура: циврово буквена и колелце
 • Фидер : лазерен тип клас 1
 • Интерфейс: паралелен за принтер ( с адаптер за свързване на USB принтери) и  USB портове за свързване на  PC и актуализация на фърмуер
 • Напълно автоматична система за изитания на таблетки за индивидуално тегло, дебелина, диаметър (дължина) и твърдост в съовтетствтие с EUR 2.9.8 и USP 1217 монографии
 • Корпусът от неръждаема стомана включва измервателна тегловна клета на аналитичнa везна Mettler Пробите се придвижват в системата от 24 сегментен карусел.За правилно позициониране на не-кръгли проби служи  уникалнотото FLAP ориентиращо устройство
 • Сатндартният софтуерен пакет WHT-32 осигурява пълен контрол на уреда включително обработка на измерените данни, показание на отделен резултат, статистически изчисления калибрационна и валидационна програма, зашита с парола, прехвърляне на данни и др.
 • измервателни станции : 4
 • проби: полуавтоамтично или автоматично подаване с партиден фидер
 • Скрост на изпитания: 10 – 15 теста/ min
 • Обхват за тегло :0001 to 50.0000 g
 • Точност: 0.1 mg
 • Обхват за дебелина: 2.00 – 15.00 mm/ Точност: по-добра от 02 mm
 • Диаметър: 2.00 – 30.00 mm/ Точност: по-добра от 02 mm
 • Твърдост : 2.0 – прибл. 300 N (Newton) – 500N опция / Точност: по-добра 1 N
 • Измервателни единици: дебелина и диаметър – милиметри   (mm) и инч (IN); твърдост – Newton (N), kilopond (Kp) или Strong Cobb (Sc)
 • Сила: лиенейно нарастваща или с нарастваща линейна скорост
 • Обхват: 5 – 200 mm/min или 5 – 200 N/sec.
 • Брой измервания до статистика: 250
 • Външен интерфейс: RS-232 port
 • Корпус на уреда: неръждаема стомана
 • Софтуерeн пакет WHT 32 включващ автоматична настройка на скоростта, специална програма за диаметър и твърдост ,квалификационна процедура , програми за калибриране и валидиране – сравнение на партиди
 • Опции  софтуерна актуализация за съответствие с  21CFR Part11
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *