Стационарни пробовземни устройства за води

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • Уред за автоматично вземане на съставна водна проба
 • Микропроцесорно управление, интуитивно меню, графичен дисплей
 • Представителна проба в съответствие с ISO 5667
 • Стационарен тип с  вакуумна  система
 • Корпус от неръждаема стомана, киселинно усточива с 40 mm изолация
 • Подходящ за работа на открито при температури от – 25oC до 40oC
 • Отделна , термостатирана камера с подвижен рафт за бутилките за проби
 • Бутилките могат да бъдат лесно изваждани
 • Поддържане на температура 4оС в термостатираната камера (активно охлаждане)
 • Въможност за включване на външен дебитомер
 • Вземане на проба по време, дебит, събитие
 • 5 потребителски програми за пробовземане
 • Възможност за ръчно пробовземане (в определен момент/време)
 • 12 бр ПЕ бутилки x2,9 l или 24х 1 или 1х25 l
 • Височина на пробовземане до 8 m;
 • Дължина на маркуча 8 m
 • Регулиране обема на пробата от 30 ml до 250 /500 ml
 • Информация при за пълнене на бутилката
 • Опция: SD карта за запаметяване на данни
 • RS 232 или 485 интерфейс / PROFIBUS/GSM модем опция
 • Захранване 230 V/350 W
 • Уред за автоматично вземане на съставна водна проба
 • Микропроцесорно управление, интуитивно меню, графичен дисплей
 • Представителна проба в съответствие с ISO 5667
 • Стационарен тип с  перисталтична помпа
 • Корпус от неръждаема стомана, киселинно усточива с 40 mm изолация
 • Подходящ за работа на открито при температури от – 25oC до 40oC
 • Отделна , термостатирана камера с подвижен рафт за бутилките за проби
 • Бутилките могат да бъдат лесно изваждани
 • Поддържане на температура 4оС в термостатираната камера (активно охлаждане)
 • Въможност за включване на външен дебитомер
 • Вземане на проба по време, дебит, събитие
 • 5 потребителски програми за пробовземане
 • Възможност за ръчно пробовземане (в определен момент/време)
 • 12 бр ПЕ бутилки x2,9 l или 24х 1 или 1х25 l
 • Височина на пробовземане до 8 m;
 • Дължина на маркуча 8 m
 • Регулиране обема на пробата от 10 ml до 9990 ml
 • Информация при за пълнене на бутилката
 • Опция: SD карта за запаметяване на данни
 • RS 232 или 485 интерфейс / PROFIBUS/GSM модем опция
 • Захранване 230 V/350W
 • Включва уред за автоматично вземане на съставна водна проба и уреди за рХ, разтворен кислород, проводимост, редокс потенциал, ХПК ( до 3 параметъра)
 • Микропроцесорно управление, интуитивно меню, графичен дисплей
 • Представителна проба в съответствие с ISO 5667
 • Стационарен тип с  вакуумна  система/перисталтична помпа
 • Корпус от неръждаема стомана, киселинно усточива с 40 mm изолация
 • Подходящ за работа на открито при температури от – 25oC до 40oC
 • Отделна , термостатирана камера с подвижен рафт за бутилките за проби
 • Бутилките могат да бъдат лесно изваждани
 • Поддържане на температура 4оС в термостатираната камера (активно охлаждане)
 • Въможност за включване на външен дебитомер
 • Вземане на проба по време, дебит, събитие
 • 5 потребителски програми за пробовземане
 • Възможност за ръчно пробовземане (в определен момент/време)
 • 12 бр ПЕ бутилки x2,9 l или 24х 1 или 1х25 l
 • Височина на пробовземане до 8 m;
 • Дължина на маркуча 8 m
 • Регулиране обема на пробата от 30 ml до 250 /500 ml или 10…9990 ml
 • Информация при за пълнене на бутилката
 • SD карта за запаметяване на данни
 • RS 232 или 485 интерфейс / PROFIBUS/GSM модем опция
 • Захранване 230 V/350 W
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *