Измерване на вискозитет

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • Показание на екрана:  скорост, шпиндел; вискозитет в cP или mPa.s;   % от обхвата
 • Относителен и абсолютен вискозитет;
 • Автоматичен тест,  Автоматичeн обхват;
 • Измерване на температурата при модел Adv
 • Софтуер за връзка с компютър при модел Adv
 • Калибрационен сертификат;
 • комплект със  стандартни шпиндели и стойка.
 • Точност: 1% от пълната скала;
 • Разделителна способност:
  * При използване на адаптер за нисък вискозитет: 0.01
  * При по-ниски вискозитети от 10.000 cP: 0.1;
  * При по-високи или равни вискозитети над 10.000 cP: 1;
 • Повторяемост: 0.2%;
 • Измервателен обхват: модели L: 20-2.000.000 cP  модели R  100 – 13.000.000 cP   модели  H 200 – 106.000.000 cP
 •  Скорости 0.3-100 r.p.m.;
 •  Принадлежности: адаптери за малки проби, нисък вискозитет, за пастообразни проби , стандарти и др
 • Показание на екрана:  сскорост, шпиндел; вискозитет в cP или mPa.s;   % от обхвата , тангенциална сила,тангенциална скорост,  температура
 • Динамичен и кинематичен вискозитет ( при въведена плътност);
 • Автоматичен тест,  Автоматичeн обхват;
 • 10 програми
 • Запаметяване на данни  и възможност за прехвърляне
 • USB порт
 • Възможност за калибриране от потребителя на вискозитет и температура;
 • комплект със  стандартни шпиндели и стойка.
 • Точност: 1% от пълната скала;
 • Разделителна способност:
  * При използване на адаптер за нисък вискозитет: 0.01
  * При по-ниски вискозитети от 10.000 cP: 0.1;
 • Повторяемост: 0.2%;
 • Измерване на температура : -40ºC до 300ºC; точност +/- 0.2ºC
 • Измервателен обхват: модели L: 1-6.000.000 cP  модели R 25 – 40.000.000 cP   модели  H 200 – 320.000.000 cP
 •  Скорости 0.01-200 r.p.m. ( 54 скорости);
 •  Принадлежности: адаптери за малки проби, нисък вискозитет, за пастообразни проби , стандарти и др
 • Графичен  TFT дисплей
 • Показание на екрана:  скорост, шпиндел; вискозитет в cP или mPa.s;   % от обхвата , тангенциална сила,тангенциална скорост,  температура
 • Измерване на температура: от -40ºС до 300ºС
 • Динамичен и кинематичен вискозитет( при въвеждане на плътност);
 • 9 работни програми;
 • Калибрационен сертификат;
 • Комплект със  стандартни шпиндели и стойка.
 • Точност: 1% от пълната скала;
 • Разделителна способност:
  * При използване на адаптер за нисък вискозитет: 0.01
  * При по-ниски вискозитети от 10.000 cP: 0.1;
 •  Повторяемост: 0.2%;
 • Измервателен обхват: модели L: 1-6.000.000 cP  модели R  25 – 40.000.000 cP   модели  H 200 – 320.000.000 cP
 • Скорости 0.01-200 rpm( 2600 предварително зададени)
 • Софтуер за  прехвърляне и обрабитка на данни
 • Приложения: WiFi, Bluetooth
 • Принадлежности: адаптери за малки проби, нисък вискозитет, за пастообразни проби , SUPERVISC  софтуер за реологични приложения стандарти и др
 • THERMOVISC B150-B12S : от околната температура до  + 150°C ;  обем  12L; със статив за 2 чаши
 • THERMOVISC B150-B20S:  от околната температура до  + 200°C ;  обем  20L; със статив за 2 чаши ;
 • THERMOVISC B200E-B12S : от околната температура +5 до  + 200°C ;
  обем  12L; със статив за 2 чаши ;
 • THERMOVISC B200E-B20S:  от околната температура +5 до  + 200°C ;
  обем  20L; със статив за 2 чаши ;
 • THERMOVISC B100-F8S: с охлаждане  от -10 до  + 100°C ;
  обем  8L; със статив за 2 чаши
 • HERMOVISC B100-F8S (220V): с охлаждане  от -30 до  + 100°C ;
  обем  8L; със статив за 2 чаши.
 • Стандартен тест за определяне на динамичен вискозитет
 • Лесна смяна на конуса за почистване
 • Мерни единици: cP, Pa.s, s
 • Температурен контрол от 5 до 65оС с предварително нагряване с настройка на времето  ( 0–59 sec):
 • Предварително избрано или настроваема продължителност на теста 5-59 сек , с ръчен или автоматичен старт
 • натроиваеми граници/толеранс
 • калибриране от потребителя: вискозитет ( за всеки конус със сертифицирани масла) и температура
 • памет за 100 измервания с 3-цифрова идентификация, RS232 изход
 • избираеми режими
 • Обхвати стандартни  ( 5 конуса) : 0-5, 0-10, 0-20, 5-50, 10-100 P mPas (cP)
 • Разделителна способност: : 001 P / 0.1°C
 • Точност: <± 2%
 • Повторяемост: <± 5%
 • Стандарти: ASTM D4287BS 3900-A7ISO 2884
 • Базиран на традиционнния метод на Кребс за определяне на вискозитет на боя при постоянна скорост от 200 rpm±1%
 • Еднократно или непръкъснато измерване в KU, mPa.s (cP), gram
 • Индикация при надхвърляне на обхвата
 • Лесен за инсталиране шпиндел
 • Лесен за почистване
 • Сензор за височина, предодвратяващ въртене над кутията
 • Възможност за многоточково калибриране
 • Памет за 9 резултата от измерване
 • RS232 изход
 • Обхват : 37 – 141 KU, 10 – 5000 Cp/mPas.s
 • Разделителна способност: : 1 Kreb unit, 10 cP/mPas.s. ,1 g
 • Точност: ± 2% от цялата скала
 • Повторяемост: <± 1% от цялата скала
 • Работна температура 15°C – 35°C
 • Обем на контейнера 500ml
 • Стандарти  ASTM D1131ASTM D562ASTM D856
 • Комбинация от два уреда в един
 • Предлага непрекъснато наблюдение на вискозитета на пробата по време на добавяне на разтворители и разредители .
 • Уникална характеристика е определяне на крайния вискозитет за време избрано от потребителя, осигурявашо отлични данни за тангенциалната сила,  подходяшщи както за лабораторни, така и за индистриални приложения
 • Гъвкавостта на Rotothinner™ позволява пълен контрол по време на процеса на понижаване на вискозитета едновременно с оигуряване на много полезен анализ на стабилността
 • Rotothinner™ предлага няколко режима на отчитане на резулати:
  Ръчен режим: измерването започва, когато лостът е в най-ниска позиция
  Непрекъснато измерване: резултатите се отчитат в непрекъснат режим
  Функция задържане на максималния резултат
  Функция time-to-reading:  автоматично отчитане на резултат  в опрдеелен интевал от време
  Функция на автоматично фискиране на резултата на дисплея
 • Лесно почистване и лесна смяна на шпиндела
 • скорост: 562 rpm
 • Обхват : шпиндел1: 0-22Р; шпиндел 2 : 0.1-75Р; шпиндел 3: 1-350 Р
 • Разделителна способност: : 1 P/1 cP
 • Точност: ± 1%
 • Повторяемост: ± 1%
 • Работна температура 15°C – 35°C
 • Стандарти BS 3900-A7ISO 2884-2
 • Обхват: 0.5 – 105 mPas (cP)
 • Температурен обхват: -20°C up to +120°C
 • Възпроизводимост: по-добра от 0.5%
 • Повтаряемост: по-добра от 1%
 • Материали: топчета 1,2 (боросиликатно стъкло); топчета 3 и 4 (никел-желязна сплав); топчета 5 и 6 (неръждаема стомана
 • чаши за опредляне на вискозитет според ISo 24301, BS, DIN 53211, ATM D1200FORD, AFNOR, ASTM D1084, D4212
 • различни обхвати
 • потопяеми или  с напълване
 • калибрационен сертификат
 • допълнителен кожух за темпериране за определени модели
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *