Системи за чиста и ултрачиста вода

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • Предназначени за получаване на чиста (клaс  II) и ултрачиста вода (клaс I) за лабораторни цели
 • Модели: Trace; HPLC; Bio
 •  Характеристики:
  • Външен резервоар (L): 30/60/100
  • Цветен сензорен дисплей
  • Възможност за регистрация на данни
  • Предупредителни и алармени съобщения
  • Etherner и USB интерфейси
  • Възможност за изготвяне на отчет
 • Спецификации:
  • Съпротивление на ултрачиста вода (клас I): 18.2 MΩ x cm
  • Проводимост на ултрачиста вода (клас I): 0.055 µS/ cm
  • Проводимост на чиста вода  (клас II): <0.1 µS/cm
  • TOC: < 10 ppb / <5 ppb*
  • Номинален поток към резервоара: 10 L/h
  • RNase и DNase (Bio Модел): < 0.01 ng/mL и < 4 pg/µL
  • Бактерии: <0.01 CFU/mL
  • Ендотоксини: <0.15 EU/mL (< 0.001 EU/mL – Bio Модел)
  • Частици >0.22 µm: <1/ per mL (<0.05/ per mL – Bio Модел)
  • Скорост на дозиране: 1.5 – 2 L/min
  • Размери (Ш х Д х В): 32 x 56 x 58
  • Тегло (кг): 27 – 29
 • Предназначени за получаване на чиста (клaс  II), ултрачиста (клaс I) вода и вода с обратна осмоза за лабораторни цели
 • Модели: HPLC; Bio
 •  Характеристики:
  • Външен резервоар (L): 30/60/100
  • Цветен сензорен дисплей
  • Възможност за добавяне на резервоар под налягане
  • Възможност за регистрация на данни
  • Предупредителни и алармени съобщения
  • Etherner и USB интерфейси
  • Възможност за изготвяне на отчет
 • Спецификации:
  • Съпротивление на ултрачиста вода (клас I): 18.2 MΩ x cm
  • Проводимост на ултрачиста вода (клас I): 0.055 µS/ cm
  • Проводимост на чиста вода (клас II): <0.1 µS/cm
  • Степен на отхвърляне на TDS: ≥97%
  • TOC: <5 ppb*
  • Номинален поток към резервоара: 10 L/h
  • RNase и DNase (Bio Модел): < 0.01 ng/mL и < 4 pg/µL
  • Бактерии: <0.01 CFU/mL
  • Ендотоксини: <0.15 EU/mL (< 0.001 EU/mL – Bio Модел)
  • Частици >0.22 µm: <1/ per mL (<0.05/ per mL – Bio Модел)
  • Скорост на дозиране: 1.5 – 2 L/min
  • Размери (Ш х Д х В): 32 x 56 x 58см
  • Тегло (кг): 28 – 29
 • Предназначени за получаване на чиста (клaс  II) вода и вода с обратна осмоза за лабораторни цели
 • Модели: Compact RO; Compact Pure; Compact EDU Pure
 •  Характеристики:
  • Компактен и издръжлив дизайн
  • Конфигурация за атмосферни съдове и съдове под налягане
  • Възможност за адсорбция, дейонизация и стерилизация
  • Външен резервоар (L): 30/60/100/200/300
 • Спецификации:
  • Съпротивление на чиста вода (клас II): >10 MΩ x cm; >5 MΩ x cm – ≥10 MΩ x cm (RO – N/A)
  • Проводимост на чиста вода (клас II): < 0.1 μS/cm; <0.2 μS/cm – ≤0.1 μS/cm (RO – N/A)
  • Индикатор TDS: ≥ 97% (Pure и EDU Pure – N/A)
  • Частици >0.22 µm: < 1/mL (EDU Pure – N/A)
  • Номинален поток към резервоара: 4/5/10/15  L/h
  • Дейонизационнен модул: липсва при RO
  • Размери (Ш х Д х В): 23 х 30 х 41см
  • Тегло (кг): 10 – 12
 • Предназначени за получаване на чиста (клaс  II) и ултрачиста вода (клaс I) за лабораторни цели
 • Модели: Trace, HPLC, Bio
 • Характеристики:
  • Монохромен LCD дисплей
  • Възможност за добавяне на допълнителен резервоар (L): 30/60
  • Ниски експлоатационни разходи
  • Лесен монтаж и поддръжка
 • Спецификации:
  • Съпротивление на ултрачиста вода (клас I): 18.2 MΩ x cm
  • Проводимост на ултрачиста вода (клас I): 0.055 μS/cm
  • Съпротивление на чиста вода (клас II): >10 MΩ x cm
  • Проводимост на чиста вода (клас II): <0.1 μS/cm
  • TOC: <10 ppb / <5 ppb*
  • RNase и DNase (Bio Модел): <0.01 ng/mL и <4 pg/μL
  • Бактерии: <0.01 CFU/mL
  • Ендотоксини: <0.15 EU/mL (<0.001 EU/mL – Bio Модел)
  • Частици >0.22 µm: <1 per mL
  • Номинален поток към резервоара: 10 L/h
  • Размери (Ш х Д х В): 40 x 35 x 55
  • Тегло (кг): 17 – 19
  • Налягане на захранващата вода: 0.4 – 4 bar
  • Проводимост на захранващата вода: < 1500 μS/cm
 • Предназначени за получаване на чиста (клaс II) вода за лабораторни цели
 • Характеристики:
  • Монохромен LCD дисплей
  • Възможност за добавяне на допълнителен резервоар (L): 30/60/100/200
  • Ниски експлоатационни разходи
  • Лесен монтаж и поддръжка
 • Спецификации:
  • Съпротивление на чиста вода (клас II): >10 MΩ x cm
  • Проводимост на чиста вода (клас II): <0.1 μS/cm
  • Частици >0.22 µm: <1 per mL
  • Номинален поток към резервоара: 20 L/h
  • Размери (Ш х Д х В): 40 x 50 x 55
  • Тегло (кг): 26
  • Налягане на захранващата вода: 0.4 – 4 bar
  • Проводимост на захранващата вода: < 1500 μS/cm
 • Предназначени за получаване на чиста (клaс  II) и ултрачиста вода (клaс I) за лабораторни цели
 • Модели: Trace, HPLC, Bio
 • Характеристики:
  • Цветен графичен LCD дисплей
  • Сензор за проводимост
  • TOC Монитор
  • Обемно дозиране
  • Връзка към точката на потока
  • Възможност за добавяне на допълнителен резервоар (L): 30/60/100
 • Спецификации:
  • Съпротивление на ултрачиста вода (клас I): 18.2 MΩ x cm
  • Проводимост на ултрачиста вода (клас I): 0.055 μS/cm
  • Проводимост на чиста вода  (клас II): <0.1 µS/cm
  • TOC: <10 ppb / <5 ppb*
  • Номинален поток към резервоара: 10 L/h
  • RNase и DNase (Bio Модел): <0.01 ng/mL и <4 pg/μL
  • Бактерии: <0.01 CFU/mL
  • Ендотоксини: <0.15 EU/mL (<0.001 EU/mL – Bio Модел)
  • Частици >0.22 µm: <1 per mL (<0.05/mL – Bio Модел)
  • Размери (Ш х Д х В): 40 х 35 х 55
  • Тегло (кг): 17 – 19
  • Налягане на захранващата вода: 0.4 – 6 bar
  • Проводимост на захранващата вода: < 1500 μS/cm
 • Предназначени за получаване на чиста (клaс  II) и ултрачиста вода (клaс I) за лабораторни цели
 • Модели: Trace (EDI), LT (EDI), Bio (EDI)
 • Характеристики:
  • Цветен сензорен дисплей
  • Модул за електродейонизация
  • Възможност за регулиране на потока
  • Възможност за изготвяне на отчет
  • Възможност за регистриране на данни
  • Ethernet и USB интерфейси
  • Вградени сензори за калибриране на проводимостта
  • Многоезичен интерфейс
  • Възможност за добавяне на допълнителен резервоар (L): 30/60/100
 • Спецификации:
  • Съпротивление на ултрачиста вода (клас I): 18.2 MΩ x cm
  • Проводимост на ултрачиста вода (клас I): 0.055 μS/cm
  • Проводимост на чиста вода  (клас II): ≤0.1 µS/cm
  • TOC: <10 ppb / <3 ppb*
  • Номинален поток към резервоара: 3/5/10/15 L/h
  • RNase и DNase (Bio Модел): <0.01 ng/mL и <4 pg/μL
  • Бактерии: <0.01 CFU/mL
  • Ендотоксини: <0.15 EU/mL (<0.001 EU/mL – Bio Модел)
  • Частици >0.22 µm: <1 per mL (<0.05/mL – Bio Модел)
  • Скорост на дозиране: 1.5 – 2 L/min
  • Регулируема скорост на дозиране: От 2 L/min
  • Размери (Ш х Д х В): 50 (33) х 45 х 63
  • Тегло (кг): 28-30
 • Предназначени за получаване на ултрачиста вода (клaс I) за лабораторни цели
 • Модели: Trace, HPLC, Bio
 • Характеристики:
  • Цветен графичен LCD дисплей
  • TOC Контролер
  • Възможност за дозиране на обема
  • Интегриран резервоар за съхранение от 5L
  • Сензор за проводимост
 • Спецификации:
  • Съпротивление на ултрачиста вода (клас I): 18.2 MΩ x cm
  • Проводимост на ултрачиста вода (клас I): 0.055 μS/cm
  • TOC: <10 ppb / <5 ppb*
  • RNase и DNase (Bio Модел): <0.01 ng/mL и <4 pg/μL
  • Бактерии: <0.01 CFU /mL
  • Ендотоксини: <0.15 EU /mL (<0.001 EU /mL – Bio Модел)
  • Частици >0.22 µm: <1/mL (<0.05/mL – Bio Модел)
  • Размери (Ш х Д х В): 32 x 56 x 62
  • Тегло (кг): 24 – 26
  • Интерфейс за данни: RS 232
  • Налягане на захранващата вода: 2 – 6 bar
 • Предназначени за получаване на ултрачиста вода (клaс I) и вода с обратна осмоза за лабораторни цели
 • Модели: Trace, HPLC, Bio
 • Характеристики:
  • Цветен графичен LCD дисплей
  • Модул за електродейонизация
  • Сензор за качество на водата
  • TOC дисплей
  • Възможност за дозиране на обема
  • Диспенсър
  • Възможност за връзка към точката на потока
  • Възможност за добавяне на допълнителен резервоар (L): 30/60/100
 • Спецификации:
  • Съпротивление на ултрачиста вода (клас I): 18.2 MΩ x cm
  • Проводимост на ултрачиста вода (клас I): 0.055 μS/cm
  • Индикатор TDS: ≥97%
  • TOC: < 10 ppb / < 5 ppb *
  • RNase и DNase (Bio Модел): < 0.01 ng/mL и < 4 pg/mL
  • Бактерии: <0.01 CFU /mL
  • Ендотоксини: <0.15 EU /mL (<0.001 EU /mL – Bio Модел)
  • Частици >0.22 µm: <1/mL (<0.05/mL – Bio Модел)
  • Номинален поток към резервоара: 5/10 L/h
  • Скорост на дозиране: 1.5 – 2 L/min
  • Размери (Ш х Д х В): 35 x 39 x 54
  • Тегло (кг): 25 – 27
  • Интерфейс за данни: RS 232
  • Налягане на захранващата вода: 0.4 – 6 bar
 • Предназначени за получаване на чиста (клaс  II) и ултрачиста вода (клaс I) за лабораторни цели
 • Модели: EDI Trace, EDI HPLC, EDI Bio
 • Характеристики:
  • Цветен графичен LCD дисплей
  • Модул за електродейонизация
  • Сензор за качество на водата
  • TOC дисплей
  • Възможност за дозиране на обема
  • Диспенсър
  • Възможност за връзка към точката на потока
  • Възможност за добавяне на допълнителен резервоар (L): 30/60/100
 • Спецификации:
  • Съпротивление на ултрачиста вода (клас I): 18.2 MΩ x cm
  • Проводимост на ултрачиста вода (клас I): 0.055 μS/cm
  • Съпротивление на ултрачиста вода (клас II): >10 MΩ x cm
  • Проводимост на ултрачиста вода (клас II): < 0.1 μS/cm
  • TOC: < 10 ppb / < 5 ppb *
  • RNase и DNase (Bio Модел): < 0.01 ng/mL и < 4 pg/mL
  • Бактерии: <0.01 CFU /mL
  • Ендотоксини: <0.15 EU /mL (<0.001 EU /mL – Bio Модел)
  • Частици >0.22 µm: <1/mL (<0.05/mL – Bio Модел)
  • Номинален поток към резервоара: 5/10 L/h
  • Скорост на дозиране: 1.5 – 2 L/min
  • Размери (Ш х Д х В): 35 x 39 x 54
  • Тегло (кг): 27 – 29
 • Предназначени за получаване на чиста (клaс  II) и ултрачиста вода (клaс I) за лабораторни цели
 • Модели: Trace, HPLC, Bio
 • Характеристики:
  • Цветен графичен LCD дисплей
  • Сензор за качество на водата
  • TOC дисплей
  • Възможност за дозиране на обема
  • Диспенсър
  • Възможност за връзка към точката на потока
  • Възможност за добавяне на допълнителен резервоар (L): 60/100
 • Спецификации:
  • Съпротивление на ултрачиста вода (клас I): 18.2 MΩ x cm
  • Проводимост на ултрачиста вода (клас I): 0.055 μS/cm
  • Съпротивление на ултрачиста вода (клас II): >10 MΩ x cm
  • Проводимост на ултрачиста вода (клас II): < 0.1 μS/cm
  • TOC: < 10 ppb / < 5 ppb *
  • RNase и DNase (Bio Модел): < 0.01 ng/mL и < 4 pg/mL
  • Бактерии: <0.01 CFU /mL
  • Ендотоксини: <0.15 EU /mL (<0.001 EU /mL – Bio Модел)
  • Частици >0.22 µm: <1/mL (<0.05/mL – Bio Модел)
  • Номинален поток към резервоара: 10 L/h
  • Скорост на дозиране: 1.5 – 2 L/min
  • Размери (Ш х Д х В): 35 x 39 x 54
  • Тегло (кг): 27 – 29
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *