Фотомери WTW

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • Преносим фотометър
 • Водоустойчив
 • Осветяем дисплей от течен кристал.
 • Интерфейс RS 232, таймер
 • Памет за 100 измерени стойности,
 • Протоколиране съгласно GLP с допълнителен софтуер LS Data
 • Вградени методи за анализ на вода и отпадни води ( над 180)
 • Въвеждане на собствени методи- 10
 • 6 филтри с фотодиоди: 436, 517, 557, 594, 610; 690 nm
 • Възможност за работа с кръгли кювети с диаметър 28 mm и 16 mm с височина 91-104 mm,
 • Режими на измерване: Концентрация, абсорбция, пропускане
 • Точност: < 2 nm на дължина вълната/0.005 абс възпроизводимост
 • Опция: Labstation за лабораторни измервания
 • Захранване: 4 батерии АА, 3000 измервания
 • Преносим фотометър с възможност за измерване на рН/ОРП
 • Водоустойчив
 • Осветяем дисплей от течен кристал.
 • Интерфейс RS 232, таймер
 • Памет за 1000 измерени стойности,
 • Специални методи за амоняк и въглероден диоксид
 • Протоколиране съгласно GLP с допълнителен софтуер LS Data
 • Вградени методи за анализ на вода и отпадни води ( над 180)
 • Въвеждане на собствени методи- 100
 • 6 филтри с фотодиоди: 436, 517, 557, 594, 610; 690 nm
 • Възможност за работа с кръгли кювети с диаметър 28 mm и 16 mm с височина 91-104 mm,
 • Режими на измерване: Концентрация, абсорбция, пропускане, рН, ОРП
 • Точност: < 2 nm на дължина вълната/0.005 абс възпроизводимост
 • Обхват на рН: 0…16 с автоматична температурна компенсация
 • Точност на рН: 0.01 рН
 • Автоматично калибриране на рН в 3 точки
 • Опция: Labstation за лабораторни измервания
 • Захранване: 4 батерии АА, 3000 измервания
 • Преносим фотометър с възможност за измерване на рН/ОРП и мътност
 • Водоустойчив
 • Осветяем дисплей от течен кристал.
 • Интерфейс RS 232, таймер
 • Памет за 1000 измерени стойности,
 • Специални методи за амоняк и въглероден диоксид
 • Протоколиране съгласно GLP с допълнителен софтуер LS Data
 • Вградени методи за анализ на вода и отпадни води ( над 180)
 • Въвеждане на собствени методи- 100
 • 6 филтри с фотодиоди: 436, 517, 557, 594, 610; 690 nm
 • Възможност за работа с кръгли кювети с диаметър 28 mm и 16 mm с височина 91-104 mm,
 • Режими на измерване: Концентрация, абсорбция, пропускане, рН, ОРП
 • Точност: < 2 nm на дължина вълната/0.005 абс възпроизводимост
 • Обхват на рН: 0…16 с автоматична температурна компенсация
 • Точност на рН: 0.01 рН
 • Автоматично калибриране на рН в 3 точки
 • Обхвата на мътност: 0…1100 FTU/FNU, нефелометрично в съовтетсвие с DIN/ISO
 • Опция: Labstation за лабораторни измервания
 • Захранване: 4 батерии АА, 3000 измервания
 • Портативен фотометър
 • Вградени методи за анализ
 • Функция за автоматично разпознаване на методите с бар код
 • Цилиндрични 16 mm кювети
 • 6 вградени интерференчни филтри с фотодиоди
 • интерфейс RS 232
 • Памет за 500 измерени стойности
 • Вграден часовник за реално време, дата, час
 • Точност: ± 2 nm
 • Ширина на спектралната лента: 10 nm
 • Мрежово захранване
 • Опция: акумулаторни батерии
 • Портативен фотометър
 • Вградени методи за анализ ( почти 200)
 • Възможност за създаване на 50 потребителски програми
 • Възможност за кинетични измервания
 • Функция за автоматично разпознаване на методите с бар код
 • Цилиндрични 16 mm кювети
 • Правоъгълни кювети 10,20, 50 мм
 • 12 вградени интерференчни филтри с фотодиоди
 • интерфейс RS 232
 • Памет за 1000 измерени стойности
 • Вграден часовник за реално време, дата, час
 • Точност: ± 2 nm
 • Ширина на спектралната лента: 10 nm
 • Мрежово захранване
 • Опция: акумулаторни батерии
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *