Пламъчни фотометри

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • Комплектован с филтри за Na, K, Li, Ba , Ca
 • Работни газове: пропан, бутан, природен газ, втечнен газ
 • Едноканален
 • Измервателен обхват: 0 – 199.9ppm
 • Граници на детектиране: Na/K  2 ppm;  Li  0.25 ppm
  Ca:  15 ppm  ;     Ba:  30 ppm
 • Възпроизводимост: ≤ 1%
 • Линейност: < 2%
 • Изход за записващо у-во: 00V при показание от 100.0
 • Стабилност: < 2% дрейф за 5min
 • Система за безопасност
 • Захранващо напрежение: 190 – 250 VAC
 • Допълнителни принадлежности: въздушен компресор, регулатори на дебита, стандарти и др
 • Комплектован с филтри за Na, K, Li,
 • Работни газове: пропан, бутан, природен газ, втечнен газ
 • Вграден леианализатор за отчитане резултатите за Na и К в mmol/l
 • Едноканален
 • Измервателен обхват: 120 .. 160mmol/l Na, 0…. 10.0mmol/l K
 • Граници на детектиране:  Na: 0.2 ppm;  K  2 ppm;  Li  0.25 ppm
 • Възпроизводимост: ≤ 1%
 • Линейност: < 2%
 • Изход за записващо у-во: 00V при показание от 100.0
 • Стабилност: < 2% дрейф за 5min
 • Система за безопасност
 • Захранващо напрежение: 190 – 250 VAC
 • Допълнителни принадлежности: въздушен компресор, регулатори на дебита, стандарти и др
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *