Апликатори на филми TQC

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • за нанасяне на слой върху подложка с размер А4
 • течнокристален дисплей
 • в съответствие с с ASTM D823
 • подходящ за спирални и блокови ножове за нанасяне на покритие
 • скорост 1 до 150 mm/s
 • точност на скоростта < 1%
 • дължина на нанасяне: 250 mm
 • точност <1 mm (0,025 mm/стъпка)
 • максимален размер на подложката: DIN A4
 • максимална дебелина на подложката: 8 mm (вкл. покритието)
 • максимален размер на панел 300x200x8 mm
 • максимална височина на ножа за нанасяне на покритие: 40 mm
 • минимална дължина на спираловиден нож: >220 mm
 • диаметър на спираловиден нож 6 – 12,7 mm
 • минимален вакуум: -100 mbar
 • диаметър на отворите за вакуум: 1,3 mm
 • брой отвори във вакуумното легло: 117
 • разстояние между отворите за вакуум: 22 mm
 • свързване на вакуум: 6 mm / 0.23 inch Quick Connect
 • Модели със стъклено легло (AB3652) или легло с вакуум (AB3653)
 • Разнообразие от ножове за нанасяне на покрития
 • моделът с перфорирана ваккумна основа, има вградено нагряване до температура +100оС
 • TFT дисплей , 480 x 272 pixel
 • в съответствие с с ASTM D823
 • подходящ за спиралoвидни и блокови ножове за нанасяне на покритие
 • скорост : 0.1 до 500 mm/s
 • точност на скоростта: +/- 1%
 • дължина на нанасяне: 50-430 mm
 • точност : +/- 2 mm
 • максимален размер на подложката: 515 x 300 mm
 • максимална дебелина на подложката: 9 mm
 • максимална дебелина на субстрат: 35 mm( вкл покритието)
 • максимална повърхност с вакуум: DIN A3/Scrub
 • повърхност с автоматичен вакуум: DIN A5, DIN A4, DIN A3, Scrub
 • площ на спираловидния нож: макс. 325 mm
 • минимална дължина на спираловиден нож: 345 mm
 • максимален диаметър на спираловиден нож : 10 mm
 • ширина на други ножове за нанасяне на покритие: макс 300 mm
 • височина на други ножове за нанасяне на покритие: 10-80 mm
 • Модели: АВ 4120 ( стъклено легло)  АВ 4220 ( перфорирано вакуумно легло)
  АВ4400 ( перфорирано вакуумно легло с  нагряване)
 • Разнообразие от ножове за нанасяне на покрития
 • Вграден температурен контрол с цифров дисплей
 • Равномерно разпределение на температурата
 • Минимална температура : околна + 5˚C
 • Максимална температура : от околна до 125˚C
 • Разделителна спсобност на отчтената темпераура: 0.1˚C
 • Дължина на подожката : А3 ( при използване на по-малки подложки е необходимо да се покрият отворите за вакуум)
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *