Пещи Nabertherm

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • LM 312, 412, 512 Tmax 1340 °C .                                                                  Муфелни пещи Различни контролери. Обеми 5; 7,9; 18,5 l
 • HK 30 Tmax 1340 °C.
  Kамерна пещ с универсално приложение. Обем 31 l
 • VMK Tmax 1200 °C.
  Лабораторни пещи с универсално приложение. Кратък цикъл на нагряване и охлаждане. Корпус от неръждаема стомана за корозивна среда. Обеми 1; 2,2;3,9;7,7;13,5; 20,0 l
 • AK 30 Tmax 550 °C.
  Лабораторнa камерна пещ с циркулация на въздуха за обработка на метали. Отлично температурно разпределение Обем : 22 l
 • Опции: приспсобление за отвеждане на изходящите газове, продухване с газ, горелка, програмируем контролер  SE 40 Li с 25 програми  и 25 стъпки, интерефейс за  PC.
 • EVA Tmax 1700 °C
  Високо температурна пещ с изолация за изследователски лабораторни и производствени цели. Тиристорно управление, кратки цикли на нагряване и охлаждане, никс аконсумирана мощност, корпус от неръждаема стомана. Обем:  28 l
 • Градиентни пещи FKHTmax 1400 °C
  Лабораторна пещ за симулиране на процес при индустрилана пещ. 5 зони. Възможни варианти до 1200 °C и 1400 °C
 • VMK Tmax 1800 °C
  Високо температурна пещ с изолация за изследователски лабораторни и производствени цели. Тиристорно управление, кратки цикли на нагряване и охлаждане, никс аконсумирана мощност, корпус от неръждаема стомана. Обеми:4;6.9; 9 l
 • KK-U Tmax 850 °C
  Kамерни пещис циркулация на въздуха за обработка на метали. Отлично температурно разпределение и бързо топлоотдаване. Опция до 950°C и 550°C . Обеми: 40;95;170;350 l
 • VMK-S Tmax 1100 °C
  Пещи със защитна газова атмосфера. Температуро устойчив газо непроницаем муфел за работа в газова атмосфера. Водо охлажадема врата . Стандартен  PID контролер с 1 стъпка на нагряване. Обеми: 2,6;5,2;9,2;15 l
 • KS-S Tmax 1050 / 1100 °C
  Камерни пещи с температуро устойчив  газо непроницаем муфел за работа в газова атмосфера за синтервоане , спичане или друга топлинна обработка. Различни опции. Въздушна циркулация, нагряване в 2 или 3 зони, горелка, устройство за подаване на газ, охлаждане на изходящия газ, вакуумна версия  и др Обеми: 69;166,245;462 l
 • Високотемпературни пещи HT Tmax 1820 °C
  Конструирани с изплзване на най-новите технологии с универсално приложение в защитна газова атмосфера или вакуум.   Подбор на нагревателите в зависмост  от работната температура и атмосфера:  супер кантал (MoSi2),молобден, волфрам, графит. Керамична изолация или изолация с порьозни тухли от алуминиев оксид, което прави пещите енергийно ефективни. Конструкцията с двойна камера позволява бързо охлажадне и ниска температура на външната обвивка. Модулен принцип и много допълнителни опции
 • HT графитTmax 2100 °C/ HT  студени стени
  Всички пещи  HT  могат ада бъдат изработени с графитна изолация и графитни нагреватели за температури до  2100 °C  в атмосфера без кислород или вакуум.  Моделът „студени стени” е  с молибденови или волфрамови нагреватели  за вакуум до  10-5
 • HT Вакуум
  Всички HT пещи могат да бъдат оборудвани с газо/вакуум непроницаема камера, устройство за подаване на газ и  последващо изгаряне, устройства за безопасност. Оборудвани с ротационни помпи за вкуум до 10-1 mbar или с помпи за вакуум до  10-3
 • Опции: Контролиране на 2 или 3зони, уловка за охлаждане, наблюдателен отвор, направляващи релси на вратата.
 • Обеми: 3,0; 4,0;9,5; 12,5;21; 26;24;  52,5;
 • FRH…./1100 затворени тръбни пещи, 1 зона, Tmax 1200 °C
  вътрешен диаметър  /дължина mm
  25/150; ,40/250; 40/500; 70/250;70/500;100/500
 • FRH…./1250 затворени тръбни пещи, 1 зона, Tmax 1320 °C
  вътрешен диаметър  /дължина mm
  40/220; 40/520; 70/520;100/520.  Възможен вариант – вертикални
 • FRH-3…/1100 затворени тръбни пещи, 3 зона, Tmax 1200 °C
  вътрешен диаметър /дължина mm
  40/750; 70/750;100/1000; 150/1000.
 • FRH-3…/1250 затворени тръбни пещи, 3 зона, Tmax 1320 °C
  вътрешен диаметър /дължина mm
  40/750; 70/750;100/1000; 150/1000
 • Възможен вариант – вертикални
 • ../1575 затворени тръбни пещи,13 зона, Tmax 1575 °C, нагреватели SiC
  вътрешен диаметър  /дължина mm
  40/250; 40/500;67/250; 67/500
 • FDHK въртящи се тръбни пещи Tmax 1700 °C
  затермична обработка на метални и керамични праххобразни материали с/без защитна атмосфера.Вв кварцова тръба до 1200 °C, в метална тръба до 1300 °C, в керамична тръба до 1700 °C, в тръба от сапфир  (max. 1000 x 35 mm) до 1900 °C. Устройство за промяна на наклона с променлива скорост. Опции: охлаждане с вода, газ/вакуум непроницаема камера, специалнио размериза дължина до 8 m  и др
 • Високо честотни твърдотелни генератори
  За индукционни процеси на термична обработка като закаляване, топене, спояване и др. Уредите са подходящи за интегриране в автоматизирани и поточни линии. Генераторите могат да се доставят като компактен модул с високо-честотна част и контролер в един корпус. Могат да бъдат и разделени чрез гъвкава връзка ( макс .10  m).
 • Средно-честотен преобразувател
  За обработка на електро проводими материали. Максимална отдавана мощност250 kW, номинална работна честота от 2 до 100 kHz
 • MFS 50/5 50 kW/ 5 kHz / Tmax 1700 °C
  Средно честотна система с накланяне и водно охлаждане за топене на цветни и черни метали ,
  макс. тара 50 kg.
 • Пещи за пробоподготовка за спектроскопски анализи
  индукционни топилни пещи за метални спектроскопски проби  и калибрационнистандарти. Максимални отливки  с тегло 50 – 2000 g Fe. Уредите са  с вакуум
  Lifumat Table Ox, Lifumat2.0 Ox,
  Lifumat O-Semi-4.0/35
  .
 • Mикровълнови хибридни пещи
  Микровълнова пещ  с мощност 6,4 kW.
  Горещ въздух 10 kW / 550 °C.
 • Микровълнова пещ с непрекъснато движение
  Пещ подходяща какато за лабораторни цели така и за пилотни изпитания. Микровълнова мощност 8 kW / 4,5 m.
 • Камера с микровълново нагряване
  Камера с микровлново нагряване MEK за  кабели от стъклени влакна, усилени оптични влакна.
  0,8 / 1,6 / 2,4 kW.
 • Микровълнова пещ за синтероване
  Високо температурна микровълнова камерна пещ за синтероване в защитна атмосфера/вакуум при 2,4 и4,8 kW / 1800 °C. Вакуум  100 mbar.
 • Микровълнова пещ Multilab
  Универсална микровълнов а лабораторна пещ с непръкъсната настройка на мощността 2,4 kW.
 • Микровълнова рoтационна тръбна пещ
  Микроваълнова ротационна тръбна пещ за термична обработка на гранули, прахове, влакна. 2,4 и 4,8 kW.
 • Микровълнов поточен нагревател
  Микровълнов поточен нагревател MFH за полимери / смоли ( кратки времена за образуване на гел) и флуиди
  Мощност и 2,4 kW  и по-висока.
 • Двойно- честотен модул
  Модули за сравнителни тестове при две микровълнови честоти  2,45 GHz и 5,8 GHz.  При избор на материали и проектиране на процес. Микровълнова мощност
  1 или 2 x 800 W (2,45 GHz) / 1 или 2 x 600 W (5,8 GHz)
  Диаметър  на камерата 300 mm.
 • Система с хоризонтална зона на стапяне
  Производство ба полупроводникови материали с определена чистота.  1000 °C.  Полезен диаметър на камерата : 6 кварцови тръби с вътрешен диаметър 100 mm x 700 mm нагреваема дължина. 40 kW.
 • Графитна пещ
  С горно зареждане за графитизиране на въглеродни части и свързване на материали. Графитни нагревателни елелменти , C-felt изолация.Maксимална температура  2600 °C  в редуцирана и неутрална атмосфера. Размери на камерата : диаметър 200 x 200 mm; максимална мощност на нагряване  прибл 50 kW.
  Опциивакуум до  10-3 mbar,  у-во за подаване на газ, горелка за зиходните газове с контрол на пламъка и уловка за кондензата .
 • Пещ студени стени KKH 1250 °C
  Пешщ със студени с стени със защитна атмосфера/вакуум  с обхват от 10-4 mbar до  100 bar налягане. За вакуумно закаляване, спояване, топлинна обработка на спалави, синтероване. Размери  200 x 200 x 350 mm.
  Опции: молибденови или  волфрамови нагреватели с екрани за температури до 1600 °C / 1800 °C.
 • Пещ Rubi Star под високо налягане
  Пещ за синтероване при високо налягане, с приложение в керамичната индустрия, праховата металургия  . 60 bar свръхналягане. Tmax 1600 °C. Полезен обем 0,6 l. 30 kW.
 • KKV-140/270/2000- пещ за синтероване -студени стени-  със защитна атмосфера – вкуум
  За изследователски цели. . Tmax. 2600 °C. Възможни газове: аргон, азот, водород .  Максимален вакуум 10-5 Различни опции
 • FDHK-3-100/1400/1400  въртяща се тръбна пещ.
  за термична обработка на  прайхообразни продукти от метал и керамика, с или без защитна атмосфера. С кварцова тръба за температури до 1400 °C. Променлива скрост на въртене, устройство за налкон.
  Oпции: Шнек и последващо изгаряне
 • Система за израстване на кристали
  Tmax 2300 °C.  Израстване на 2 и 3”  4H- и 6H  монокристали от  SiC черз сублимация за електронната индустрия. Прецизен контрол на условият на процеса  (температурно поле, налягане и състав на газа)
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *