Лабтех предлага продуктите на Sartorius

Лабтех предлагата цялата гама продукти на фирма Sartorius Sartorius предлага решения за биофармацевтичната промишленост и лаборатории, от създаването на лекартсва и изследване, до производствени решения Портфолиото включва везни, мас комапаратори, теглилки системи за пречистване на вода лабораторна мембранна, ултрафилтрация, пречистване пипети, дозатори биореактори, ферментатори индустриална микробиология процесна филтрация процесна хроматография...

Участие в Евро проект

На 23.06.2020г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-0836-С01 между ЛабтехЕООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура “Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” за изпълнението на проект на дружеството ни. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма...