Шаблон архив

Лабтех предлага продуктите на Sartorius

Лабтех предлага продуктите на Sartorius

Лабтех предлагата цялата гама продукти на фирма Sartorius Sartorius предлага решения за биофармацевтичната промишленост и лаборатории, от създаването на лекартсва…
Участие в Евро проект

Участие в Евро проект

На 23.06.2020г. бе подписан договор BG16RFOP002-2.073-0836-С01 между ЛабтехЕООД и Министерство на икономиката за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура…