Лиофилизатори Labconco

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • Модели с леден капацитет 5 l и с леден капацитет   6 l
 • Настолен тип
 • Mикропроцесорен контрол.
 • Течно кристален дисплей с показание на текущи, зададени стойности, съобщения за грешки, часове на работа на системата, часове на работа на вакуум помпата.
 • Сигнализация при повреди вкл. отпадане на захранването; температура на кондензора над -40оС; необходимост от обслужване на вакуум помпата;
 • Датчик за влага в кондензора;
 • Вакуум вентил;
 • Автоматичен старт за охлаждане на колектора
 • Сериен интерфейс RS232;
 • Компресор : 1 бр
 • Температура на колектора -50°
 • Система за лиофилизация включваща  едновременно настолен каскаден лиофилизатор и приспособление за сушене и затваряне на контейнери.
 • Екстериор от полирана стомана, със студено бяло епоксидно покритие
 • Течно кристален дисплей с показние на работните, настроени параметри и алармени съобщения.
 • Камера за лиофилизация и вентили за свързване на колби, , които позволяват едновременната лиофилизация както в камерата, така и в колбите.
 • Вентил за прекъсване на ваккума, пропускащ въздух в системата при прекъсване на захранването или изключване на вакуум помпата
 • Размразяване с горещ въздух.
 • Голяма врата с прозорец, който дава пълна видимост на процеса на работа.
 • RS-232 изход
 • Микропроцесорен контрол
 • Съхраняване до пет различни програми за температура
 • Вграден пневматичен механизъм за затваряне на контейнерите при работа под вакуум.
 • 1/8″ OD порт за въвежда в камерата чист въздух или инертен газ от външен източник с цел предпазване на пробата от влага или замърсявания.
 • Каскадна замразяваща система без CFC и  HCFC за охлаждане на колектора до -85ºC (-121ºF).
 • Предварително замразяване на пробата в камерата
 • Настолен тип
 • Спирала на колектора от неръждаема стомана
 • Леден капацитет 2.5 л и 4.5 л
 • Температури на охлаждане -50оС и -84оС при модел 2.5 L и -50оС,-84оС, -105оС при модел 2.5 L
 • цветен 5″ чувствителен на докосване екран с операционна система Lyo-Work
 • отчитане в реално време на температурата на колектора, нивото на вакуума и отчитане на крайна точка (End Zone)  ( опция)
 • ръчен и автоматичен режим
 • настройка на нивото на вакуума, аларми, диагностика, контрол на замразяването, контрол на приспособлението за сушене(опция)
 • заключване с парола
 • записване на данни и показание на данните в табличен или графичен режим
 • възможност за експорт на данните посредством USB
 • алармите могата да бъдат изпращани по електронната поща на потребителя посредством  Ethernet връзка
 • съобщения за сервизно обслужване на вакуум помпата и охлаждащата система
 • USB и  Ethernet изходи
 • Възможност за End-Zone
 • Размразяване с горещ газ с автоматично изключване при +65° C (+149° F)
 • Вентил за контрол на вакуума и за прекъсване на вакуума
 • Патентован сензoр за влага
 • Външен корпус от неръждаема стомана и стомана с прахово покритие
 • Настолен тип
 • Спирала на колектора от неръждаема стомана с леден капацитет 8 л
 • Температура на охлаждане -50оС
 • цветен 5″ чувствителен на докосване екран с операционна система Lyo-Work
 • отчитане в реално време на температурата на колектора, нивото на вакуума и отчитане на крайна точка(End Zone)  ( опция)
 • ръчен и автоматичен режим
 • настройка на нивото на вакуума, аларми, диагностика, контрол на замразяването, контрол на приспособлението за сушене(опция)
 • заключване с парола
 • записване на данни и показание на данните в табличен или графичен режим
 • възможност за експорт на данните посредством USB
 • алармите могата да бъдат изпращани по електронната поща на потребителя посредством  Ethernet връзка
 • съобщения за сервизно обслужване на вакуум помпата и охлаждащата система
 • USB и  Ethernet изходи
 • Възможност за End-Zone
 • Размразяване с горещ газ с автоматично изключване при +65° C
 • Вентил за контрол на вакуума и за прекъсване на вакуума
 • Патентован сензoр за влага
 • Външен корпус от неръждаема стомана и стомана с прахово покритие
 • Своободно стоящи
 • Съвместими с приспособления за сушене на големи проби и такива със затваряне на епруветки/шишета
 • Спирала на колектора от неръждаема стомана с леден капацитет 6, 12 и 18 л
 • Температури на охлаждане -50оС и -84оС при модели 6 и 12 L и -50оС при модел 18 L
 • цветен 5″ чувствителен на докосване екран с операционна система Lyo-Work
 • отчитане в реално време на температурата на колектора, нивото на вакуума и отчитане на крайна точка (End Zone) ( опция)
 • ръчен и автоматичен режим
 • настройка на нивото на вакуума, аларми, диагностика, контрол на замразяването, контрол на приспособлението за сушене(опция)
 • заключване с парола
 • записване на данни и показание на данните в табличен или графичен режим
 • възможност за експорт на данните посредством USB
 • алармите могата да бъдат изпращани по електронната поща на потребителя посредством  Ethernet връзка
 • съобщения за сервизно обслужване на вакуум помпата и охлаждащата система
 • USB и  Ethernet изходи
 • Възможност за End-Zone
 • Размразяване с горещ газ с автоматично изключване при +65° C (+149° F)
 • Вентил за контрол на вакуума и за прекъсване на вакуума
 • Патентован сензпр за влага
 • Външен корпус от неръждаема стомана и стомана с прахово покритие
 • Алтернатива на визуална оценка на процеса на лиофилизация
 • End-Zone алармира при достигане на влагата на пробата под определена стойност
 • Системата отчита достигане на крайна точка на лиофилизация чрез сравняване на нивото на вакуума на вентил без проба и такъв с проба
 • Вакуум помпи
 • Камери за сушене с /без вентили  за свързване на колби за лиофилизация
 • Нагреваеми/ненагреваеми  лавици за поставяне в камерите за сушене
 • Сушилни камери за големи проби (FreeZone® Bulk Tray Dryers ) и сушилни камери със система за зтваряне на епруветки/шишенца (FreeZone® Stoppering Tray Dryers
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *