Степен на разтваряне на таблетки

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • 6 позиционна система за опредeляне степен на освобождаване на твърди лекарствени форми, в съответствие с изискванията на USP, EP, BP , DAB
 • Течно кристален 6″, 320×240 pixel дисплей
 • Програмируеми времена на пробовземане, таймер за включване и изключване
 • 8 програмируеми позиции на потапяне на бъркалките.
 • Въвеждане на данните от чувствителен на докосване екран
 • Програмиране на методи с възможност за съхраненние на неогрaничен брой на SD карта
 • Различни нива на достъп, парола, CFR съответствие
 • Възможност за свързване на външен принтер
 • Водна циркулация от външна нагряваща система посредством разпръсквател във водната баня
 • Капаци на съдовете гарантират много ниска степен на изпарение
  (< 0.7% за 24h)
 • Ротационна скорост:електронен контрол
  обхват 20 – 250 min-1
                              точност:по-добра от  2%  , типично <1%
 • Помпа за циркулация на водата с нагревател 1500W
 • Водна баня: 25..45оС/  Прeцизност: ±0.2 оС
 • Нагревателна система – без вибрации
 • Вградени процедури за калибриране на скорост, температурен контрол
 • Програмируем интервал за OQ/PQ с аларма
 • Напълно в съответствие с нормите EMC/ CE
 • 6 позиционна система за опредeляне степен на освобождаване на твърди лекарствени форми, в съответствие с изискванията на USP/ EP
 • Индивидуален контрол на оборотите на всяка позиция
 • Течно кристален 6″, 320×240 pixel дисплей
 • Програмируеми времена на пробовземане, таймер за включване и изключване
 • 8 програмируеми позиции на потапяне на бъркалките.
 • Въвеждане на данните от чувствителен на докосване екран
 • Програмиране на методи с възможност за съхраненние на неогрaничен брой на SD карта
 • Различни нива на достъп, парола, CFR съответствие
 • Възможност за свързване на външен принтер
 • Водна циркулация от външна нагряваща система посредством разпръсквател във водната баня
 • Капаци на съдовете гарантират много ниска степен на изпарени
  (< 0.7% за 24h)
 • Ротационна скорост:електронен контрол
  обхват 20 – 250 min-1
                              точност:по-добра от  2%  , типично <1%
 • Помпа за циркулация на водата с нагревател 1500W
 • Водна баня: 25 ..45оС/Прeцизност: ±0.2 оС
 • Нагревателна система – без вибрации
 • Вградени процедури за калибриране на скорост, температурен контрол
 • Програмируем интервал за OQ/PQ с аларма
 • Напълно в съответствие с нормите EMC/ CE
 • 8 позиционна система (4х2 или 2х4) за опредeляне степен на освобождаване на твърди лекарствени форми, напълно в съотвтетствие с USP, EP, BP , DAB
 • Течно кристален 6″, 320×240 pixel дисплей
 • Програмируеми времена на пробовземане, таймер за включване и изключване
 • 8 програмируеми позиции на потапяне на бъркалките.
 • Въвеждане на данните от чувствителен на докосване екран
 • Програмиране на методи с възможност за съхраненние на неогрaничен брой на SD карта
 • Различни нива на достъп, парола
 • Възможност за свързване на външен принтер
 • Водна циркулация от външна нагряваща система посредством разпръсквател във водната баня
 • Ротационна скорост:електронен контрол
  обхват 20 – 250 min-1
                              точност:по-добра от  2%  , типично <1%
 • Помпа за циркулация на водата с нагревател 1500W
 • Водна баня: 25…45оС/ Прeцизност: ±0.2 оС
 • Нагревателна система – без вибрации
 • Вградени процедури за калибриране на скорост, температурен контрол
 • Програмируем интервал за OQ/PQ с аларма
 • Напълно в съответствие с нормите EMC/ CE
 • Възможност за автоматизация с моторизирана пробовземна система, перисталтична помпа, фракционен колектор
 • 6+2 позиционна система за опредeляне степен на освобождаване на твърди лекарствени форми, в съответствие с USP, EP, BP , DAB
 • Течно кристален 6″, 320×240 pixel дисплей
 • Програмируеми времена на пробовземане, таймер за включване и изключване
 • 8 програмируеми позиции на потапяне на бъркалките.
 • Въвеждане на данните от чувствителен на докосване екран
 • Програмиране на методи с възможност за съхраненние на неогрaничен брой на SD карта
 • Различни нива на достъп
 • Вграден терморпинтер
 • Водна циркулация от външна нагряваща система посредством разпръсквател във воднта баня
 • Капаци на съдовете гарантират много ниска степен на изпарение
  (< 0.7% за 24h)
 • Ротационна скорост:електронен контрол
  обхват 20 – 250 min-1
                              точност:по-добра от  2%  , типично <1%
 • Помпа за циркулация на водата с нагревател 1500W
 • Водна баня: 25..45оС/Прeцизност: ±0.2 оС
 • Нагревателна система – без вибрации
 • Вградени процедури за калибриране на скорост, температурен контрол
 • Програмируем интервал за OQ/PQ с аларма
 • Напълно в съответствие с нормите EMC/ CE
 • 6+6 позиционна система за опредeляне степен на освобождаване  на твърди лекарствени форми, напълно в съответсвие с USP, EP, BP , DAB
 • Течно кристален 6″, 320×240 pixel дисплей
 • Програмируеми времена на пробовземане, таймер за включване и изключване
 • 8 програмируеми позиции на потапяне на бъркалките.
 • Въвеждане на данните от чувствителен на докосване екран
 • Програмиране на методи с възможност за съхраненние на неогрaничен брой на SD карта
 • Различни нива на достъп
 • Вграден термопринтер
 • Водна циркулация от външна нагряваща система посредством разпръсквател във водната баня
 • Ротационна скорост:електронен контрол
  обхват 20 – 250 min-1
                              точност:по-добра от  2%  , типично <1%
 • Помпа за циркулация на водата с нагревател 1500W
 • Водна баня: 25..45оС/Прeцизност: ±0.2 оС
 • Нагревателна система – без вибрации
 • Вградени процедури за калибриране на скорост, температурен контрол
 • Програмируем интервал за OQ/PQ с аларма
 • Напълно в съответствие с нормите EMC/ CE
 • Възможност за автоматизация с моторизирана пробовземна система, перисталтичн помпа, фракционен колектор
 • 6+6 позиционна система с двойно задвижване за опредeляне степен на освобождаване  на твърди лекарствени форми, в съответствие с USP/ EP
 • Течно кристален 6″, 320×240 pixel дисплей
 • Програмируеми времена на пробовземане, таймер за включване и изключване
 • 8 програмируеми позиции на потапяне на бъркалките.
 • Въвеждане на данните от чувствителен на докосване екран
 • Програмиране на методи с възможност за съхраненние на неогрaничен брой на SD карта
 • Различни нива на достъп
 • Вграден термопринтер
 • Водна циркулация от външна нагряваща система посредством разпръсквател във водната баня
 • Ротационна скорост:електронен контрол
  обхват 20 – 250 min-1
                              точност:по-добра от  2%  , типично <1%
 • Помпа за циркулация на водата с нагревател 1500W
 • Водна баня:25 ..45оС/Прeцизност: ±0.2 оС
 • Нагревателна система – без вибрации
 • Вградени процедури за калибриране на скорост, температурен контрол
 • Програмируем интервал за OQ/PQ с аларма
 • Напълно в съответствие с нормите EMC/ CE
 • Възможност за автоматизация с моторизирана пробовземна система, перисталтичн помпа, фракционен колектор
 • Уред за опредeляне степен на освобождаване на твърди лекарствени форми, напълно съответсвуващ на изискванията на USP, EP, DAB
 • 6 х 4 l  съдa + 2 допълнителни  1 l USP съда
 • Течнокристален дисплей с показание на температурата и оборотите, рН ( при свързан датчик),време
 • Температура обхват 20 – 250 min-1
                              точност:по-добра от  2%  , типично <1%
 • Водна баня: 25..50оС
 • Прeцизност: ±0.3 оС
 • Tемпературен контрол : 2 х 750 W нагреватели и помпа, защитена от прегряване и липса на вода
 • Разпръсквател за равномерно разпределение на водата във ваната;
 • вход за свързване на датчик за рН
 • Възможност за свързване на принтер
 • Вградени процедури за калибриране на скорост, температурен контрол, рН датчик
 • Програмируем интервал за OQ/PQ с аларма
 • Напълно в съответствие с нормите EMC/ CE
 • Възможност за автоматизиране чрез свързване фракционен колектор, перисталтична помпа, пробовземно устрйство, спектрофотометър
 • Уред за опредeляне степен на освобождаване на твърди лекарствени форми, напълно в съответсвие с  USP, EP, DAB
 • електронен контрол;,
 • плексигласова водна баня с полипропиленови капаци с автоматично позициониране на съдовете;
 • 7 позиции за разбъркване
 • Съдове: 7 от боросиликатно стъкло;
 • Температура обхват 20 – 250 min-1
                              точност: 1 min-1
 • Водна баня: ..45оС/прeцизност: ±0.3 оС
 • Разположение: 4+3
 • Течнокристален дисплей с показание на температурата и оборотите;
 • RS 232 сериен интерфейс;
 • Напълно в съответствие с нормите EMC/ CE
 • Възможност за автоматизиране чрез свързване фракционен колектор, перисталтична помпа, пробовземно устрйство, спектрофотометър
 • Лабораторна система за изготвяне, филтруване  и дозиране на разтвори и подвижни фази с капацитет 1 литър
 • Екран: LCD 8×8 cm
 • Клавиатура: цифрово-буквена
 • Вграден термопринтер
 • Интерфейс: 1 RS-232 порт
 • Памет: до 16 метода
 • Резервоар от неръждаема стомана 316 с приблизителен обем 24 L
 • Вакуум: 0.4bar абсолютен
 • Капацитет на нагревателя: 900W
 • Температурен обхват: 30…50 оС
 • Точност на температурата: ± 0.5 оС
 • Обем на дозиране: 250.0….5000.0 g
 • Точност на дозиране: ±0.5% от обема (гравиметрично)
 • Време за дозиране за 1000 ml: приблизително 45 секунди
 • Време за обезвъздушаване за 24 L: приблизително 45 минути
 • Време за загряване: приблизително 45 минути
 • Системата отговаря на всички изисквания на USP, FDA и EP.
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *