Системи за чиста и ултрачиста вода

За повече информация наравете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • Предназначени за получаване на чиста (клaс  II)  и ултрачиста вода (клaс  I)   за лабораторни цели
 • Външен резервоар  30/60 l.
 • Цветен графичен течно-кристален дисплей
 • Модели В30 Trace, B30 HPLC, B30 Bio, B30 Bio UF
 • Сензор за качество на водата
 • Монитор на ООВ ( с изкл на модел В30 Trace)
 • Валидационен порт
 • Обемно дозиране
 • Възможност за свързване към подвижен диспенсер Flow Point 3
 • Поточен филтър при система B30 Bio UF
 • Съпротивление/проводимост на ултрачиста вода клас I : 0.055 μS/cm/
  18.2 MΩ x cm
 • Съпротивление  чиста вода клас II : 0.1 μS/cm
 • ООВ : < 2 ppb  ( <10 ppb  при В30 Trace)
 • Бактерии: <0.01 CFU /mL
 • Ендотоксини: <0.15 EU /mL ( <0.001 EU /mL  при B30 Bio UF)
 • Частици >0.22 μm: <1/mL
 • Възможност за инсталиране на плот или стена
 • Предназначени за получаване на чиста (клaс  II)  и ултрачиста вода (клaс  I)   за лабораторни цели
 • Вграден резервоар  5 l.
 • Цветен графичен течно-кристален дисплей
 • Модели Integrity+ Trace, Integrity+ HPLC, Integrity+ Bio, Integrity+ Bio UF
 • Сензор за качество на водата
 • Монитор на ООВ ( с изкл на модел Integrity+ Trace)
 • Валидационен порт
 • Обемно дозиране
 • Възможност за свързване към подвижен диспенсер Flow Point 3
 • Поточен филтър при система Integrity+ Bio UF
 • Съпротивление/проводимост на ултрачиста вода клас I : 0.055 μS/cm/
  18.2 MΩ x cm
 • Съпротивление  чиста вода клас II : 0.1 μS/cm
 • ООВ : < 2 ppb  ( <10 ppb  при Integrity+ Trace)
 • Бактерии: <0.01 CFU /mL
 • Ендотоксини: <0.15 EU /mL ( <0.001 EU /mL  при Integrity+ Bio UF)
 • Частици >0.22 μm: <1/mL
 • Възможност за инсталиране на плот или стена
 • Модели  Q-Front EDI с електродейонизация за  получаване на чиста
  (клaс II )  и ултрачиста вода (клaс  I)
 • Модели  Q-Front за  получаване на чиста (клaс III )  и ултрачиста вода
  (клaс  I)
 • Удобен гъвкав диспенсер
 • Нов предварителен филтър с подобрен капацитет
 • Модул за санитизация
 • Възможност за избор на електродейонизация или конвенционален модул за дейонизация
 • Включен резервоар  30 l ( други обеми – опция)
 • Цветен графичен течно-кристален дисплей
 • Модели Q-Front (ЕDI) Trace, Q-Front (ЕDI) HPLC, Q-Front (ЕDI) Bio,
  Q-Front (ЕDI)Bio UF
 • Сензор за качество на водата
 • Монитор на ООВ ( с изкл на модел Q-Front (ЕDI) Trace)
 • Обемно дозиране
 • Поточен филтър при система Q-Front (ЕDI) UF
 • Съпротивление/проводимост на ултрачиста вода клас I : 0.055 μS/cm/
  18.2 MΩ x cm
 • Съпротивление  чиста вода клас II : 0.1 μS/cm
 • ООВ : < 2 ppb  ( <10 ppb  при Q-Front (ЕDI)Trace)
 • Бактерии: <0.01 CFU /mL
 • Ендотоксини: <0.15 EU /mL ( <0.001 EU /mL  при Q-Front (ЕDI)Bio UF)
 • Частици >0.22 μm: <1/mL
 • Интерфейс RS 232
 • Възможност за инсталиране на плот
 • Предназначени за  получаване на чиста вода за общо лабораторно приложение и неорганични аналитични методи
 • Две модификации: с електродейонизация или конвенционален модул за дейонизация
 • Неограничен живот на електродейнизационния модул
 • Включен резервоар  30 l ( други обеми – опция)
 • Цветен графичен течно-кристален дисплей
 • Сензор за качество на водата
 • Проводимост на чиста вода клас II : 10.0……5.0 MΩ x cm
 • Съпротивление  чиста вода клас II : 0.1 ……..0.2 μS/cm
 • ООВ : < 10 ppb
 • Частици >0.22 μm: <1/mL
 • Номинален дебит към резервоара в зависимост от модела: 5/10/15  l/h
 • Интерфейс RS 232
 • Възможност за инсталиране на плот
 • Предназначени за получаване на чиста (клaс  II)  и ултрачиста вода (клaс  I)   за лабораторни цели
 • Външен резервоар  30/60 l.
 • Цветен течно-кристален дисплей
 • Модели E30 Trace, E30 HPLC, E30 Bio, E30 Bio UF
 • Сензор за качество на водата
 • Монитор на ООВ ( с изкл на модел E30 Trace)
 • Обемно дозиране
 • Поточен ултра филтър при система Е30 Bio UF
 • Съпротивление/проводимост на ултрачиста вода клас I : 0.055 μS/cm/
  18.2 MΩ x cm
 • Съпротивление  чиста вода клас II : 0.1 μS/cm
 • ООВ : < 2 ppb  ( <10 ppb  при Е30 Trace)
 • Бактерии: <0.01 CFU /mL
 • Ендотоксини: <0.15 EU /mL ( <0.001 EU /mL  при Е30 Bio UF)
 • Частици >0.22 μm: <1/mL
 • Номинален поток, чиста вода към резервоара: 10 l/h
 • Възможност за инсталиране на плот
 • Предназначени за получаване на чиста (клaс  II)  и ултрачиста вода (клaс  I)   за лабораторни цели
 • Външен резервоар  30/60 l.
 • Монохромен  течно-кристален дисплей
 • Модели Crystal EX  Trace, Crystal EX HPLC, Crystal EX Bio
 • Сензор за качество на водата
 • Съпротивление/проводимост на ултрачиста вода клас I : 0.055 μS/cm/
  18.2 MΩ x cm
 • Съпротивление  чиста вода клас II : 0.1 μS/cm
 • ООВ : < 2 ppb  ( <10 ppb  при Crystal EX Trace)
 • Бактерии: <0.01 CFU /mL
 • Ендотоксини: <0.15 EU /mL ( <0.001 EU /mL  при Crystal EX Bio )
 • Частици >0.22 μm: <1/mL
 • Номинален поток, чиста вода към резервоара: 10 l/h
 • Възможност за инсталиране на плот
 • Предназначени за получаване на чиста   вода клaс  II ( Crystal EX RO и Pure) и клас III ( Crystal EX Double Flow)
 • Външен резервоар  30/60/100/200/300 l.
 • Монохромен  течно-кристален дисплей
 • Сензор за качество на водата
 • Съпротивление/проводимост на чиста вода  : <0.1 μS/cm/ > 10 MΩ x cm
  ( при системи  Crystal EX  Pure и Double Flow)
 • Частици >0.22 μm: <1/mL
 • Възстановяване :>30%
 • Номинален поток, чиста вода към резервоара: 10 l/h
 • Възможност за инсталиране на плот
 • Предназначенa за получаване на чиста   вода  за работа с биохмични анализатори клас II
 • Снабдена с 2 модула за обратна осмоза и модул за дейонизация с висок капацитет
 • Външен резервоар  под налягане  60/100 l.
 • Монохромен  течно-кристален дисплей
 • Сензор за качество на водата
 • Съпротивление/проводимост на чиста вода  : <0.1 μS/cm/ > 10 MΩ x cm
 • Частици >0.22 μm: <1/mL
 • Възстановяване :>30%
 • Номинален поток, чиста вода към резервоара: 20 l/h
 • Дебит към анализатора: 4 l/min
 • Налягане на водата( настроиваемо): 100…180 KPa
 • Възможност за инсталиране на плот
 • Предназначенa за получаване на чиста  вода  за работа с автоклави и лабораторни миялни машини
 • Качество на пречистената вода: клас III
 • Външен резервоар  под налягане  60 l.
 • Монохромен  течно-кристален дисплей
 • Сензор за качество на водата
 • Частици >0.22 μm: <1/mL
 • Възстановяване :>30%
 • Номинален поток, чиста вода към резервоара: 10 l/h
 • Налягане на водата( настроиваемо): 100…180 KPa
 • Инсталиране на стена
 • Crystal EX – за получаване на   чиста (клaс  II)  и ултрачиста вода (клaс  I)   за лабораторни цели  Модели: Crystal EX Trace, Crystal EX HPLC  Crystal EX Bio
 • Crystal EX RO и системи  Pure  за получаване на чиста вода  (Клас II)   и вода чрез обратна осмоза ( Калс III)
 • Системи Crystal Double Flow за лаборатории и приложения с висока консумация на вода  (над 30 L/ден).  Системата включва модул за дейонизация с голям капацитет  (8L), осигуряващ намаляване на експлоатационните разходи
 • Система Crystal Cliniс, предназначена за аватоматични биохимични анализатори и включва 2 модула за обратна осмоза и модул за дейонизация с голям капацитет. Два сензора за контрол качеството на водата, единият в резервоара , който е под налягане
 • Система Sterifeed is  предназначена за получаване на входяща вода за автоклави. Получената вода е с проводимост  5-11 μS/cm
 • Crystal 7 е система за получаване на чиста вода с общо лабораторно приложение. Качеството на водата при модел  Crystal 7  е Клас III a при RO Crystal 7 Pure Клас II
 • Предназначени за получаване на  ултрачиста вода (клaс  I)   за лабораторни цели
 • Входяща вода: пречистена чрез обратна осмоза,дестилация  с проводимост <100 μS/cm
 • Вграден резервоар  5 l резервоар при системи Onsite+ за пъленене с предварително пречистена вода
 • Цветен графичен течно-кристален дисплей
 • Модели Trace, HPLC, Bio, Bio UF
 • Сензор за качество на водата
 • Монитор на ООВ ( с изкл на модел Trace)
 • Валидационен порт
 • Обемно дозиране
 • Възможност за свързване към подвижен диспенсер Flow Point 3
 • Поточен ултра филтър при система  Bio UF
 • Съпротивление/проводимост на ултрачиста вода клас I : 0.055 μS/cm/
  18.2 MΩ x cm
 • ООВ : < 2 ppb  ( <10 ppb  при Trace)
 • Бактерии: <0.01 CFU /mL
 • Ендотоксини: <0.15 EU /mL ( <0.001 EU /mL  при Bio UF)
 • Частици >0.22 μm: <1/mL
 • Възможност за инсталиране на плот или стена
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *