Поляриметри Belingam and Stanley

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • Контрол на температурата посредством Peltier елемент. Апаратите от тази серия са идеални за измервания в хранителновкусовата, химическата и фармацевтичната индустрия.
 • Серията включва 6 модела, които се различават само по дължината на вълната. И шесте модела осигуряват изключително чуствителна ултравиолетова област. Всички поляриметри от серията ADP600 могат да измеерват и имат точнаст до четвъртия знак след деситичната запетая при постоянни температури от 20 и 25 оС.
 • Поляриметрите от серия ADP600 са съвместими с всички елементи на Фармакопеята и са подходящи за използване в среда с висока степен на сигурност, работеща в съответствие с Регламент FDA 21 CFR част 11.
 • Обхват (oA): ±89 (-355 до +355)
 • Разделителна способнст (oA): 0.0001
 • Точност: ±003 (при 546 и 589 nm)/ ±0.005 (при 325, 365, 405 и 436 nm)
 • Апаратите от тази серия предлагат измервания до третия знак след деситичната запетая.Има два модела:
  • ADP450 с патентована технология XPC, която използва Peltier елемент за контрол температурата на пробата.
  • ADP430 използва се в случаите, където не се изисква температурен контрол или при работа с автоматична температурна компенсация (ATC) или с водна баня.

  Системата METHODS позволява бърза и лесна конфигурация на апарата. Настройването на скалата (отично въртене, захар, специфично завъртане, концетнтрация и др.), изборът на типа за четене (непрекъснато или еднократно) и ограничаване на проверката спрямо предварително зададени спецификации на продукта се правят по много прост начин.

  Апаратите от тази серия покриват изискванията на Регламент FDA 21 CFR част 11, както и изискванията за електронен подпис.Потребителският достъп е конфигурируем и защитен с  въвеждане на парола чрез клавиатурата или RFID достъп. Резултатите и конфигурациите се възпроизвеждат лесно на 4” (10 см) цветен дисплей или се прехвърлят чрез USB или LAN/Ethernet.

  И двата модела апарати отговарят на минималното изискване на USP / EP / BP за измерване на натрий (589 nm).

  • Обхвати:

  -355 до +355 (оА) ъглови градуси

  -225 до +225 (оZ) захарни градуси

  • Разделителна способност: 0.01/ 0.001
  • Точност:

  ± 0.010 (оА) ъглови градуси

  ±0.030 (оZ) захарни градуси

 • Конструирани за приложение в захарната индустрия серията предлага два модела, които се различават само по дължината на вълната, използвана за процеса на измерване. ADS420 използва традиционната дължина на вълната на натрий, докато новият ADS480 работи в NIR честотната лента. Светодиодни  източници.
 • Обхвати: -225 до +225 (оZ) захарни градуси
 • Разделителна способност: 0.01
 • Точност: ±03/ ±0.06 (оZ) захарни градуси
 • Моделът е специално създаден за  учебни цели и лаборатории, с малък брой проби. Поляриметърът модел D7 е висококачествен оптически поляриметър с относително висока точност, който съчетава класическата работа с модерните технологии.
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *