Много-параметрични WTW

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • Двуканален преносим уред за измерване на рН, редокс-потенциал, проводимост, разтворен кислород и температура.
 • Водоустойчив IP 67
 • Осветен графичен дисплей
 • Устройство за запаметяване (логър)
 • Ръчно: 200 набора данни; Автоматично: 5000
 • Mini USB-В интерфейс
 • 4 x 1.2 V NiMH акумулаторни батерии
 • Клас на защита: IP67
 • Калибриране: 1-, 2-, 3-, 4-, 5- точково; + 20 набора буферни разтвори
 • 2-7 точково калибриране при йон-селективни измервания
 • Памет за 10 калибрирания на трите параметъра
 • AutoRead контрол на дрейфа, автоматичен/ръчен за трите параметъра
 • Сравнителни температури при проводимост: Tref 20 °C/25 °C
 • Темп. компенсация при проводимост: none, nlF, 0.000 … 10.000 %/K
 • Обхвати:
 • pH: – 2.000 … +19.999 pH
 • mV: -2500…..+2500
 • ISE: (mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %) 0.000 … 999999
 • Tемпература: – 5.0 … 105.0 °C
 • Разтворен кислород: Концентрация: 0.00 … 20.00 mg/l; Насищане: 0.00 … 200.0 %
 • Проводимост: 0.000 μS/cm … 1000 mS/cm
 • Специфично съпротивление: 0.00 … 20 MΩ cm
 • Соленост: 0.0 … 70.0 (acc. IOT)
 • TDS: 0 … 199.9 g/l
 • Точност:
 • рН: ± 0.005 рН
 • температура: ± 0.1 оС
 • проводимост/ Специфично съпротивление/соленост: ± 0.5% от измерената стойност
 • разтворен кислород/ насищане: ± 0.5% от измерената стойност
 • парциално налягане: ± 0.5% от измерената стойност
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Двуканален, преносим уред за измерване на рН, редокс-потенциал, проводимост,  и температура.
 • Водоустойчив IP 67
 • Осветен графичен дисплей
 • Устройство за запаметяване (логър)
 • Ръчно: 200 набора данни; Автоматично: 5000
 • Mini USB-В интерфейс
 • 4 x 1.2 V NiMH акумулаторни батерии
 • Клас на защита: IP67
 • Калибриране на рН : 1-, 2-, 3-, 4-, 5- точково; + 20 набора  буферни разтвори
 • 2-7 точково калибриране при йон-селективни измервания
 • Памет за 10 калибрирания на трите параметъра
 • AutoRead контрол на дрейфа, автоматичен/ръчен за трите параметъра
 • Сравнителни температури при проводимост: Tref 20 °C/25 °C
 • Темп. компенсация при проводимост: none, nlF, 0.000 … 10.000 %/K
 • Обхвати:
 • pH: – 2.000 … +19.999 pH
 • mV: -2500…..+2500
 • ISE: (mg/l, µmol/l, mg/kg, ppm, %) 0.000 … 999999
 • Tемпература: – 5.0 … 105.0 °C
 • Проводимост: 0.000 μS/cm … 1000 mS/cm
 • Специфично съпротивление: 0.00 … 20 MΩ cm
 • Соленост: 0.0 … 70.0 (acc. IOT)
 • TDS: 0 … 199.9 g/l
 • Точност:
 • рН: ± 0.005 рН
 • температура: ± 0.1 оС
 • проводимост/ Специфично съпротивление/соленост: ± 0.5% от измерената стойност
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Професионален преносим цифров многопараметричен уред за измервания в лаборатория и на открито.
 • Едноканален, с възможности за измерване на рН, редокс-потенциал, проводимост, разтворен кислород , температура и мътност.
 • Графичен осветяем дисплей
 • Възожност за безжично измерване
 • Възможност за измерване на дълбочина до 100m
 • Автоматично разпознаване на свързания сензор
 • Измерване на разтворен кислород с оптичен сензор
 • Устройство за запаметяване-Ръчно: 500 набора данни; Автоматично: 4500
 • Калибриране на рН : 1-, 2-, 3-, 4-, 5- точково; + 20 набора  буферни разтвори
 • USB мини интерфейс.
 • 4 x 1.2 V NiMH акумулаторни батерии
 • Клас на защита: IP67
 • Памет за 10 калибрирания
 • Автоматичен или ръчен контрол на дрейфа
 • Обхвати: ( в зависимост от включения сензор)
 • pH: – 2.0 … 20.0 pH
  • 00 … 20.00 pH
  • 000 … 20.000 pH
 • mV: ± 2000; ± 1250.0
 • Tемпература: – 5.0 … 105.0 °C
 • Разтворен кислород:
 • Концентрация: 0.00 … 20.00 mg/l
 • Насищане: 0.0 … 200.0 %
 • Парциално налягане: 0 … 400.0 hPa
 • Температура 0.0 … 50.0 °C
 • Вграден барометричен сензор
 • Проводимост: 0.0 … 2000 mS/cm
 • Допълнителен обхват: 0.00 … 19.99 μS/cm, K = 0.1 cm–1
 • Специфично съпротивление: 0.00 … 20 MΩ cm
 • Соленост: 0.0 … 70.0 (acc. IOT)
 • TDS: 0 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/l
 • Мътност: 0.0….4000.0 FNU/NTU
 • Tемпература: – 5.0 … 105.0 °C
 • Сравнителни температури: Tref 20 °C/25 °C
 • Темп. компенсация: none, nlF, 0.000 … 10.000 %/K
 • Точност:
 • рН: ± 0.004 рН
 • температура: ± 0.2оС
 • проводимост/ Специфично съпротивление/соленост ± 0.5% от измерената стойност
 • разтворен кислород/ насищане: ± 0.5% от измерената стойност
 • парциално налягане: ± 0.5% от измерената стойност
 • мътност: 0.3 FNU (± 2 %) в обхвата до 9 FNU  и ± 5 % в обхвата над 1000 FNU
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Професионален преносим цифров многопараметричен уред за измервания в лаборатория и на открито.
 • Възможност за измерване на рН, редокс-потенциал, проводимост, разтворен кислород , температура и мътност.
 • Едновременно включване на два сензора
 • Графичен осветяем цветен дисплей
 • Възожност за безжично измерване
 • Възможност за измерване на дълбочина до 100m
 • Автоматично разпознаване на свързания сензор
 • Измерване на разтворен кислород с оптичен сензор
 • Устройство за запаметяване-Ръчно: 500 набора данни; Автоматично: 1000
 • Памет за 10 калибрирания
 • Автоматичен или ръчен контрол на дрейфа
 • Обхвати: ( в зависимост от включения сензор)
 • USB мини интерфейс.
 • 4 x 1.2 V NiMH акумулаторни батерии
 • Клас на защита: IP67
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Професионален преносим цифров многопараметричен уред за измервания в лаборатория и на открито.
 • Възможност за измерване на рН, редокс-потенциал, проводимост, разтворен кислород , температура и мътност.
 • Едновременно включване на три сензора
 • Графичен осветяем цветен дисплей
 • Възожност за безжично измерване
 • Възможност за измерване на дълбочина до 100m
 • Автоматично разпознаване на свързания сензор
 • Измерване на разтворен кислород с оптичен сензор
 • Устройство за запаметяване-Ръчно: 500 набора данни; Автоматично: 1000
 • Памет за 10 калибрирания
 • Автоматичен или ръчен контрол на дрейфа
 • Обхвати: ( в зависимост от включения сензор)
 • USB мини интерфейс.
 • 4 x 1.2 V NiMH акумулаторни батерии
 • Клас на защита: IP67
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Лабораторен цифров многопараметричен уред .
 • Едноканален, с възможности за измерване на рН, редокс-потенциал, проводимост, разтворен кислород , температура, мътност
 • Графичен осветяем дисплей
 • Възожност за безжично измерване
 • Автоматично разпознаване на свързания сензор
 • Измерване на разтворен кислород с оптичен сензор
 • Устройство за запаметяване-Ръчно: 500 набора данни; Автоматично: 4500
 • USB мини интерфейс.
 • Захранване с батерии и адаптер
 • Функция за непрекъснат контрол на измерването
 • Памет за 10 калибрирания
 • Калибрационен таймер
 • Автоматичен или ръчен контрол на дрейфа
 • Калибриране на рН : 1-, 2-, 3-, 4-, 5- точково; 20 набора буферни разтвори
 • Обхвати: ( в зависимост от включения сензор)
 • Опция: вграден принтер
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Лабораторен цифров многопараметричен уред .
 • Измерване на рН, редокс-потенциал, проводимост, разтворен кислород , температура, мътност , йон-селективни измервания
 • Едновременно включване на 2 сензора
 • Графичен цветен осветяем дисплей
 • Антибактериална клавиатура
 • Възожност за безжично измерване
 • Автоматично разпознаване на свързания сензор
 • Измерване на разтворен кислород с оптичен сензор
 • Устройство за запаметяване-Ръчно: 500 набора данни; Автоматично: 10000
 • 2 х USB мини интерфейс.
 • Захранване с батерии и адаптер
 • Функция за непрекъснат контрол на измерването
 • Памет за 10 калибрирания
 • Калибрационен таймер
 • Автоматичен или ръчен контрол на дрейфа
 • Калибриране на рН : 1-, 2-, 3-, 4-, 5- точково; 20 набора буферни разтвори
 • Калибриране при йон-селективни измервания: 2-7 точково
 • Обхвати: ( в зависимост от включения сензор)
 • Опция: външен принтер
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Лабораторен цифров многопараметричен уред .
 • Измерване на рН, редокс-потенциал, проводимост, разтворен кислород , температура, мътност , йон-селективни измервания
 • Едновременно включване на 3 сензора
 • Графичен цветен осветяем дисплей
 • Антибактериална клавиатура
 • Възожност за безжично измерване
 • Автоматично разпознаване на свързания сензор
 • Измерване на разтворен кислород с оптичен сензор
 • Устройство за запаметяване-Ръчно: 500 набора данни; Автоматично: 10000
 • 2 х USB мини интерфейс.
 • Захранване с батерии и адаптер
 • Функция за непрекъснат контрол на измерването
 • Памет за 10 калибрирания
 • Калибрационен таймер
 • Автоматичен или ръчен контрол на дрейфа
 • Калибриране на рН : 1-, 2-, 3-, 4-, 5- точково; 20 набора буферни разтвори
 • Калибриране при йон-селективни измервания: 2-7 точково
 • Обхвати: ( в зависимост от включения сензор)
 • Опция: външен принтер
 • Гаранционен срок 36 месеца
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *