IQ sensor net – система за непрекъснато измерване на води

За повече информация направете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • Възможност до свързване на 20 сензора
 • Автоматично разпознаване на свързаните сензори
 • Токови сигнали и релейни изходи:  до 48 x 0(4) … 20 mA и релейни изхода
 • Комуникационни изходи PROFIBUS-DP, MODBUS RTU, Ethernet/IP, MODBUS TCP, PROFINET
 • USB интерфейс: за актуализация на софтуера и съхраняване на данни
 • Памет: до 526 600 набора данни
 • Функция на контролера backup
 • Вградена мълниезащита
 • ЕМС защита
 • Възможност до свързване на 2 ( DIQ/S 282)  или 4 сензора ( DIQ/S 284)
 • Автоматично разпознаване на свързаните сензори
 • Измервани параметри 20
 • Токови сигнали и релейни изходи: до 6  бр
 • Комуникационни изходи : опции PROFIBUS-DP или MODBUS RTU ( чрез RS485) или, Ethernet/IP, MODBUS TCP, PROFINET ( чрез RJ 45)
 • USB интерфейс
 • Запаметяване на данни
 • Максимална дължина на кабела: 250 м
 • Вградена мълниезащита
 • ЕМС защита
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Възможност до свързване на 1 сензор с  фиксиран кабел с дължина 10 m
 • Автоматично разпознаване на свързаните сензори
 • Измервани параметри : pH/ORP, проводимост, O2, мътност, температура
 • Токови сигнали и релейни изходи: 2 x (0) 4–20 mA ; 3 x релейни
 • Максимална дължина на кабела: 250 м
 • Вградена мълниезащита
 • ЕМС защита
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • FDO 700 IQ – оптичен сензор за  разтворен кислород/ температура
 • TriOxmatic® 700 IQ – галваничен сензор за  разтворен кислород/ температура
 • SensoLyt® 700 IQ– сензор за рН/ОРП/ температура
 • TetraCon® 700 IQ– сензор за проводимост/температура
 • VisoTurb® 700 IQ– сензор за мътност
 • ViSolid® 700 IQ– сензор за суспендирани вещества
 • AmmoLyt® 700 IQ– сензор за амониеви йони
 • NitraLyt® 700 IQ– сензор за нитрати
 • VARiON® 700 IQ – комбиниран сензор за амоний/нитрати
 • UV 701/705 IQ NOx- оптичен сензор за Нитрати (NOx) с почистване с ултразвук
 • NitraVis® 701/705 IQ NI – спектрален сензор за нитрати ( 60 mm) със спектрална обработка в UV-VIS обхвата
 • NitraVis® 701/705 IQ ТS- – спектрален сензор за нитрати /суспендирани вещества ( 60 mm) със спектрална обработка в UV-VIS обхвата
 • NiCaVis 701 /705 IQ NI– спектрален UV сензор (60 mm) за Нитрати, Нитрити, ХПК, ООВ, БПК, DOC, SAC, и UVT254
 • NiCaVis 705 IQ TS– спектрален UV сензор (60 mm) за Нитрати, суспендирани вешества , ХПК, ООВ, БПК, DOC, SAC, и UVT254
 • CarboVis 701/705 IQ– спектрален  UV сензор (60 mm) за  ХПК, ООВ, DOC , БПК или SAC
 • CarboVis 701/705 IQ TS – спектрален  UV сензор (60 mm) за  ХПК, ООВ, DOC , БПК/ SAC  и суспендирани вещества
 • P 700 IQ – анализатор на ортофосфати за вграждане в система IQ
 • IFL 700 IQ – ултразвуков сензор с автоматично почистване за ниво на утайка
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *