Химически устойчиви вакуум помпи

За повече информация наравете запитване, като попълните контакт формуляра, или се обърнете към наш представител на телефон:

032/268627

087 9061018

 • MPC 091: eдностъпална; краен вакуум  100 mbar;
  дебит 16.7 l/min; ниво на шума <45 dB
 • MPC 110 E: едностъпална/две глави; краен вакуум  50 mbar;
  дебит 16.7 l/min;- ниво на шума <45 dB
 • MPC 095Z: двустъпална/две глави; краен вакуум  5 mbar;
  дебит 15 l/min; ниво на шума <45 dB
 • MPC 155Z: двустъпална/четири глави; краен вакуум  5 mbar;
  дебит 23 l/min; ниво на шума <45 dB
 • MPC 105T: тристъпална/четири глави; краен вакуум < 2 mbar;
  дебит 20 l/min;  ниво на шума <45 dB
 •  MPC105 T IQ: тристъпална/четири глави; краен вакуум < 2 mbar;
  дебит 20 l/min; ниво на шума <45 dB
 • MPC 060E: едностъпална/две глави;краен вакуум < 60 mbar;
  дебит 10 l/min;- ниво на шума <42 dB
 • MPC 201E: едностъпална/две глави; краен вакуум < 75 mbar;
  дебит 30/33  l/min; ниво на шума <44
 • MPC 301E: едностъпална/една глава;краен вакуум < 75 mbar;
  дебит 38/41  l/min;  ниво на шума <45 dB
 • MPC 302E: едностъпална/една глава;краен вакуум < 40 mbar;
  дебит 48/58  l/min; ниво на шума <45 dB
 • MPC 601E: едностъпална/две глави; краен вакуум < 75 mbar;
  дебит 63/70 l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPC 602E: едностъпална/две глави; краен вакуум < 30 mbar;
  дебит 70/83 l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPC 1201E: едностъпална/четири  глави; краен вакуум < 75 mbar;
  дебит 138/151  l/min;  ниво на шума <44 dB
 • MPC 2401E: едностъпална/осем  глави;краен вакуум < 75 mbar;
  дебит 258/283  l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPR 030 Z-EC: двустъпална/две  глави; краен вакуум < 5 mbar;
  дебит 5.8  l/min; ниво на шума <38 dB
 • MPС 101 Z: двустъпална/две  глави; краен вакуум < 8 mbar;
  дебит 16.7/18  l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPС 301 Z: двустъпална/две  глави; краен вакуум < 8 mbar;
  дебит 38/41  l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPС 302 Z: двустъпална/две  глави; краен вакуум <5 mbar;
  дебит 43/52  l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPС 901 Z: двустъпална/четири глави; краен вакуум <8 mbar;
  дебит 113/124   l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPС 1801 Z: двустъпална/осем глави; краен вакуум <8 mbar;
  дебит 201/222 l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPС 201 Т: тристъпална/четири  глави; краен вакуум <2 mbar;
  дебит 33/36  l/min; ниво на шума <45 dB
 • MPС 601 Т: тристъпална/четири  глави; краен вакуум <2 mbar;
  дебит 75/81  l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPС 1201 Т: тристъпална/осемглави; краен вакуум <2 mbar;
  дебит 135/151   l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPC 301 E-X2: едностъпална/една  глава; -краен вакуум < 75 mbar;
  дебит 38/41  l/min; ниво на шума <45 dB 101 Z: двустъпална/две  глави; краен вакуум < 8 mbar
 • MPС601 E-X2: едностъпална/две  глави; краен вакуум <75 mbar;
  дебит 63/70  l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPС 1201 Е-Х2: едностъпална/четири глави; краен вакуум <75 mbar;
  дебит 138/151   l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPС 2401 Е-Х2: едностъпалнa/осем глави; краен вакуум <75 mbar;
  дебит 258/283   l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPС 301 Z-X2: двустъпална/две глави; краен вакуум <8 mbar;
  дебит 38/41 l/min; ниво на шума <45 dB
 • MPС 901 Z-X2: двустъпална/четири  глави; краен вакуум <8 mbar;
  дебит 113/124  l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPС 1801 Z-X2: двустъпална/осем глави; краен вакуум <8 mbar;
  дебит 201/221   l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPС 601 Т-X2: тристъпална/четири  глави; краен вакуум <2mbar;
  дебит 75/81   l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPС 1201 Т: тристъпална/осемглави; краен вакуум <2 mbar;
  дебит 135/151   l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPC 301 Z ef: двустъпална/две  глави; краен вакуум < 8 mbar;
  дебит 43  l/min; ниво на шума <47 dB
 • MPC 601 T ef:  тристъпална/четири  глави; краен вакуум < 2 mbar;
  дебит 75  l/min; ниво на шума <47 dB
 • MPC 1201 T ef: тристъпална/осем  глави; краен вакуум < 2 mbar;
  дебит 138  l/min; ниво на шума <47 dB
 • Комбинация от химически устоичиви диафрагмени помпи (МРС), контролери, хладници за конденз на парите на изхода, сепаратори на входа
 • Аналитично чист вакуум без масло
 • Конструирани за непрекъсната работа
 • Приложение : при  ротационни вакуум изпарители, вакуум сушилни, концентратори
 • MPC 301 Zp, ATEX Kat.2: двустъпална/две  глави; краен вакуум < 8 mbar; дебит 38  l/min; ниво на шума <44 dB
 • MPC 601 Тp, ATEX Kat.2: четиристъпална/три  глави;
  краен вакуум < 2 mbar; дебит 75  l/min; ниво на шума <44 dB
Scientific laboratory

Направете запитване

Име *
Имейл *
Запитване
Политика за поверителност *