Апаратура за газов анализ и параметри на работната среда