Portfolio Category: Апаратура за анализ на води

Уреди за разтворен кислород WTW

[accordions] [accordion title=" Преносим  уред за разтворен кислород Profiline Oxi 3205 " visible = "yes"] Осветяем графичен дисплей Водоустойчив IP 67 Калибрационен таймер Памет на последното калибриране Контрол на дрейфа - автоматичен режим Автоматична температурна компенсация Автоаматична корекция на барометричното налягане Захранване с батерии Вграден барометричен сензор Обхват/точност: Концентрация : 0.00 ... 20.00 mg/l /0 ...…
Read more

pH метри WTW

[accordions] [accordion title=" Преносим рН метър  Profiline рН 3110 " visible = "yes"] Многофункционален течнокристален дисплей Водоустойчив IP67 1, 2 или 3 точково калибриране Калибрационен таймер Контрол на дрейфа - автоматичен режим Автоматична и ръчна температурна компенсация Захранване с батерии Обхват на измерване: рН: - 2.000 .. + 19.999 рН, точност ±005 рН mV: -…
Read more

Автоматични титратори Si Analytics

[accordions] [accordion title=" Автоматични титратори Titroline 5000 " visible = "yes"] Цветен TFT   дисплей с графични възможности Експортиране на резултатите във формат .pdf; .csv на преносимо USB устройство Вход за pH/mV-измерване, адаптер за BNC,: вход за референтен електрод Измервателен обхват/точност за рН: -3,0....17,00/0,05 +/-1 цифра Измервателен обхват/точност за mV: -1900....1900/1 +/-1 цифра Измерване на температура:…
Read more