Portfolio Category: Oбщо лабораторна апаратура и обзавеждане

Системи за чиста и ултрачиста вода

[accordions] [accordion title=" Систeми за ултрачиста вода Аdrona B30   " visible = "yes"] Предназначени за получаване на чиста (клaс  II)  и ултрачиста вода (клaс  I)   за лабораторни цели Външен резервоар  30/60 l. Цветен графичен течно-кристален дисплей Модели В30 Trace, B30 HPLC, B30 Bio, B30 Bio UF Сензор за качество на водата Монитор на ООВ…
Read more

Сушилни със Система за Подаване на Азот

[accordions] [accordion title=" Сушилни със Система за Подаване на Азот "] В съответствие с  ISO 589:2003 Hard Coal – Определяне на общо съдържание на влага, изискващи изсушаване на пробите между  105° C – 110 °C в сушилня  с възможнст за подавне на азот с приблизителен дебит 15x обема на сушинята на час. Модел SLWN1  с…
Read more

Ваккум сушилни

[accordions] [accordion title=" VACUCELL   EVO " visible = "yes"] Лабораторни вакуум сушилни с вграден автоматичен цифров вакуум контролер Автоматичен контрол на температура и вакуум посредством EVO контролер 7” Интуитивен цветен екран чуствителен на допир с графично показание на програмата Оптимизирано управление на температурата спрямо обема (Fuzzy Logic) Програмируеми температурни стъпки SD карта памет Датчик PT-100…
Read more

Шкафове за химикали и газове SAFETYBOX®

[accordions] [accordion title=" Шкафове за съхранение на запалителни вещества SAFETYBOX® " visible = "yes"] Тип 90 и 30 сертифицирани по TÜV в съответствие с EN 14470-1 , EN 16121:2013/A1:2017 и EN 16122:2012. изработени от пасивирана стомана с дебелина 10/10 мм, покрита с епоксидно киселинно устойчиво покритие с дебелина от 60 до 250μm Затваряне на вратата с термо устройство…
Read more