Portfolio Category: Апаратура за газов анализ и параметри на работната среда

Уреди за измерване на налягане

[accordion title=" Джобен уред за налягане Тесто 510 " visible = "yes"] измерва диференциално налягане и скорост с тръба на Пито мерни единици hPa, mbar, Pa, mmH2O, inH2O, inHg, mmHg, psi, m/s, fpm LCD осветяем дисплей компенсациа за температура и плътност на въздуха обхвати 0 ... 100 диференциално налягане 500 hPa положително налягане 1.5 bar…
Read more

Системи за пробовземане Mega System

[accordion title=" Система за изокинетично пробовземане на прахови и газови емисии " visible="yes"]   Автоматична система за изокинетично пробовземане на прахови и газови емисии състои се от високодебитна помпа LIFETEK, уред ISOCHECK, тръба на Дарси с пробовземен комплект и принадлежности [/accordion] [accordion title=" Помпи LIFETEK "] съответствие с (UNI EN 16911-1 /UNI EN13284-1 / ISO 9096)…
Read more

Многофункционални уреди

[accordions] [accordion title=" Многофункционален уред Тесто 435 " visible = "yes"] подходящ за анализиране качеството на въздуха в работна среда и настройка и поддръжка на вентилационни и климатични системи измерва температура, влага, скорост, налягане, СО, СО2, осветеност, температура на излъчване, степен на турболентност изчислява дебит, DТ, точка на роса, U-фактор вграден IR порт за връзка…
Read more

Уреди за измерване на скорост

[accordions] [accordion title=" Термоанемометър Тесто 405 " visible = "yes"] измерва скорост, температура и дебит осветяем дисплей въртяща се на 360° глава телескопична сонда  с размери 300 mm x 16 mm (диаметър) обхвати 0 ... 10 m/s; -20 ... +50°С; 0 ... +99990 m³/h  точност  ±(0.1 m/s +5% от изм. ст.) (0 ... 2 m/s);…
Read more