Portfolio Category: Контролно-измервателна апаратура

Многофункционални уреди

[accordions] [accordion title=" Многофункционален уред Тесто 435 " visible = "yes"] подходящ за анализиране качеството на въздуха в работна среда и настройка и поддръжка на вентилационни и климатични системи измерва температура, влага, скорост, налягане, СО, СО2, осветеност, температура на излъчване, степен на турболентност изчислява дебит, DТ, точка на роса, U-фактор вграден IR порт за връзка…
Read more

Уреди за измерване на скорост

[accordions] [accordion title=" Термоанемометър Тесто 405 " visible = "yes"] измерва скорост, температура и дебит осветяем дисплей въртяща се на 360° глава телескопична сонда  с размери 300 mm x 16 mm (диаметър) обхвати 0 ... 10 m/s; -20 ... +50°С; 0 ... +99990 m³/h  точност  ±(0.1 m/s +5% от изм. ст.) (0 ... 2 m/s);…
Read more