Portfolio Category: Аналитична апаратура

Автоматични титратори Si Analytics

[accordions] [accordion title=" Автоматични титратори Titroline 5000 " visible = "yes"] Цветен TFT   дисплей с графични възможности Експортиране на резултатите във формат .pdf; .csv на преносимо USB устройство Вход за pH/mV-измерване, адаптер за BNC,: вход за референтен електрод Измервателен обхват/точност за рН: -3,0....17,00/0,05 +/-1 цифра Измервателен обхват/точност за mV: -1900....1900/1 +/-1 цифра Измерване на температура:…
Read more

Спектрофотометри

[accordions] [accordion title=" UV-VIS Спектрофотометри серия 500 " visible = "yes"] M 501 – еднолъчев; М 550 - двулъчев; Течнокристален дисплей Държач за 4 кювети при М501 Деутериева и халогенна лампа монохроматор Littrow детектор силициев фотодиод (2 при М 550) обхват 190 - 1100nm точност на λ ± 1nm ( 0.3 nm при М550) разделителна способност…
Read more