pH/йон метри WTW

 • Графичен дисплей
 • Водоустойчив IP 67
 • Автоматична температурна компенсация,
 • Вградена памет за 200 измервания ръчно и 5000 автоматично
 • калибриране в  1 до 5 точки за рН , калибриране с произволни буферни разтвори;съхранени повече от  20 набора буфери
 • калибриране в 2 до 7 точки при работа с йон-селективни електроди
 • Калибрационен таймер
 • Съхраняване на последните 10 калибровки
 • функция за непрекъснат контрол на измерването
 • Контрол на дрейфа - ръчен или автоматичен режим
 • Интерфейс USB,  с възможност за прехвърляне на данни към компютър
  Обхват/точност:
 • рН: - 2.000 … + 19.999 рН / ±0.005 pH
  -   2.00 … + 20.00 рН / ±0.01 pH
  - 2.0 … + 20.0 рН / ±001 pH
 • mV: - 1200.0 .. +1200.0 / ±0.3 mV
  -2500 .. +2500 mV / ±1 mV
 • Температура: -5.0° .. +105.0°С / 0.1 °K
 • Концентрация: 000 ... 9.999 mg/l/ 0.001
  • 10.00 ... 99.99 mg/l/ 0.01
  • 100.0 ... 999.9 mg/l/ 0.1
  • 1000 ... 999999 mg/l/ 1

 

 • Прецизен лабораторен pH/mV и йон- метър
 • 2-канален за измерване на рН, ОРП, разтворени йони
 • Графичен дисплей с текстово меню, с фоново осветяване
 • Показание на резултатите в mg/l, g/l, mol/l и др
 • Калибриране:
 • 1 до 5 точково за рН  ( автоматична система за калибриране с  DIN, технически и произволни буферни разтоври
 • 2- 7 точково за йон-селективни измервания
 • Функция на непрекъснат контрол на измервателния обхват;
 • Вградени методи: корекция на празна проба, методи на стандартна добавка, позната добавка, двойна добавка и др
 • Функция на контрол на стабилна стойност (AutoRead)
 • Автоматична температурна компенсация,
 • Часовник за реално време, дата, час
 • Интерфейс USB
 • Възможност за документиране съобразно GLP ( вградена памет),
 • Обхвати/точност
 • рН -2.000 .. + 20.000 рН / точност: ±0.004 /±0.01 pH
 • mV: -999.9 .. +999.9 точност: ±0.2 mV
  -2000 .. +2000 mV / точност:  ±1 mV
 • Температура: -5.0° .. +105.0°С / 0.1 °C
 • Концентрация: 000 ... 10.000 mg/l
  0.00 … 100.00 mg/l
  0.0 … 1000.0 mg/l
  0 … 2000 mg/l l
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Прецизен лабораторен pH/mV и йон- метър
 • Вграден принтер
 • 2-канален за измерване на рН, ОРП, разтворени йони
 • Графичен дисплей с текстово меню, с фоново осветяване
 • Показание на резултатите в mg/l, g/l, mol/l и др
 • Калибриране:
 • 1 до 5 точково за рН  ( автоматична система за калибриране с  DIN, технически и произволни буферни разтоври
 • 2- 7 точково за йон-селективни измервания
 • Функция на непрекъснат контрол на измервателния обхват;
 • Вградени методи: корекция на празна проба, методи на стандартна добавка, позната добавка, двойна добавка и др
 • Функция на контрол на стабилна стойност (AutoRead)
 • Автоматична температурна компенсация,
 • Часовник за реално време, дата, час
 • Интерфейс USB
 • Възможност за документиране съобразно GLP ( вградена памет),
 • Обхвати/точност
 • рН -2.000 .. + 20.000 рН / точност: ±0.004 /±0.01 pH
 • mV: -999.9 .. +999.9 точност: ±0.2 mV
  -2000 .. +2000 mV / точност:  ±1 mV
 • Температура: -5.0° .. +105.0°С / 0.1 °C
 • Концентрация: 000 ... 10.000 mg/l
  0.00 … 100.00 mg/l
  0.0 … 1000.0 mg/l
  0 … 2000 mg/l l
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Йонселективни електроди – комбинирани
 • рН електроди
 • електроди за измерване на Редокси Потенциал
 • температурни сензори