Уреди за измерване на скорост

 • измерва скорост, температура и дебит
 • осветяем дисплей
 • въртяща се на 360° глава
 • телескопична сонда  с размери 300 mm x 16 mm (диаметър)
 • обхвати 0 ... 10 m/s; -20 ... +50°С; 0 ... +99990 m³/h
 •  точност  ±(0.1 m/s +5% от изм. ст.) (0 ... 2 m/s); ±0.5°C
 • измерва скорост, температура и влага (само за Тесто 410-2)
 • MIN/MAX стойности
 • HOLD бутон за задържане на измерените стойности
 • осветяем дву-редов дисплей
 • Auto-off функция
 •  крилчата сонда с диаметър 40 mm
 • обхвати 0.4 ... 20 m/s; -10 ... +50°С; 0 ... 100 % RH (само за 410-2)
 •  точност  ±(0.2 m/s +2% от изм. ст.); ±0.5°C; ±2.5 % RH
 • измерва скорост и дебит
 • MIN/MAX стойности
 • HOLD бутон за задържане на измерените стойности
 • усредняване по време и по местоположение
 • осветяем дву-редов дисплей
 • Auto-off функция
 • телескопична сонда с размери 890mm x 16 mm ( диаметър)
 • обхвати 0.6 ... 40 m/s
 •  точност  ±(0.2 m/s +1.5% от изм. ст.)
 • измерва скорост, температура и дебит
 • разпознава посоката на потока
 • MIN/MAX стойности
 • HOLD бутон за задържане на измерените стойности
 • усредняване по време и по местоположение
 • осветяем дву-редов дисплей
 • Auto-off функция
 • крилчата сонда с диаметър 100 mm
 • фунии за решетки с диаметър  200 mm и 330 х 330 mm директно присъединяващи се  към уреда (опция)
 • обхвати 0.3 ... 20 m/s; 0 ... +50°С; 0 ... +99999 m³/h
 • · точност  ±(0.1 m/s +1.5% от изм. ст.); ±0.5°C

 

 • измерва скорост, температура и дебит
 • MIN/MAX стойности
 • HOLD бутон за задържане на измерените стойности
 • усредняване по време и по местоположение
 • осветяем дву-редов дисплей
 • Auto-off функция
 • телескопична сонда с размери 820 mm х 7.5мм (диаметър)
 • обхвати 0 ... 20 m/s; -20 ... +70 °C
 •  точност  ±(0.03 m/s +5% от изм. ст.); ±0.5°CC
 • измерва дебит, температура, влага, диференциално и барометрично налягания
 • лек (2.9 kg), прецизен и удобен за работа
 • 3.5” Dot matrix дисплей с осветление
 • вградена памет 2 GB (около 18,000 измервания)
 • микро USB интерфейс
 • Bluetooth 4.0 връзка със смартфон iOS 7.1/Android 4.3
 • набор от фунии с различни размери
 • обхвати 40 ... 4000 m³/h; -20 ... +70 °C; 0 ... 100 %RH;
  -120 ... +120 Pa; +700 ... +1100 hPa
 •  точност  ±3 % от изм. ст. +12 m³/h; ±0.5°C; ±1.8 %RH +3 % от изм. ст.; ±2 % от изм. ст. +0.5 Pa; ±3 hPa