Ултразвукови вани

 • модели Ultrasons
 • таймер:  0..15  min ; или непрекъснато действие
 • аналогово управление
 • работна честота 40 kHz.
 • мощност на генератора: от 50 до 400 W  в зависимост от  обема
 • конструкция от неръждаема стомама
 • обеми от 1 до 20 л
 • принадлежности – капак, кошница, почистващи детергенти
 • модели Ultrasons HD
 • таймер:  0..60  min ; или непрекъснатто действие
 • работна честота 40 kHz.
 • настроиваема температура: от околната  5ºC  до 80 ºC
 • конструкция от неръждаема стомама
 • дренажен кран
 • обеми от 1  до 40 л
 • мощност на генератора: от 50 до 400 W  в зависимост от  обема
 • принадлежности – капак, кошница, почистващи детергенти