Спектрофотометри WTW

 

 • Графичен осветяем дисплей
 • Меню на български език
 • Уникална AQA поддръжка ( автоматична проверка на качеството)
 • Работа с готови тестове
 • Автоматично разпознаване на кодирани кръгли и правоъгълни кювети, външен баркод с автоматично стартиране на измерването
 • Възможност за работа с цилиндрични кювети 16 mm и правоъгълни 10, 20, 50 mm
 • Измервателни режим: Концентрация, абсорбция, пропускане, сканиране, измерване при няколко дължини на вълната, кинетични измервания
 • Измерване на цвят по скала CIE с допълнителен софтуер
 • Запаметени над 250 метода
 • Потребителски програми: 1000 потребителски програми, 20 потребителски профила всеки, спектър+кинетика
 • Запаметяване на данни: 5000 измервания, 40 МВ за спектри и кинеткиа
 • за 1000 потребителски метода , 20 криви за кинетка и абсорбционни спектри
 • Възможност за aктуализиране на софтуера: посредством интeрнет
 • Обхват (дължина на вълната): 320 nm до 1100 nm
 • Ширина на спектралната лента: 4 nm
 • Светлинен източник : волфрамова халогенна лампа
 • Точност / Повторяемост (дължина на вълната): ± 1nm / <0.5 nm
 • Фотометрична точност:- 0.003 E при E < 0.600 E/ 0.5% от стойността при 600< E<.2.000
 • Скорост на сканиране: 700-2000 nm/min. Сканиране през 1, 2, 5, или 10 nm
 • Интерфейси : 1 х USB-А; 1 х USB-В, 1 Еthernet  за свързване на преносима памет, компютър, принтер
  • Графичен осветяем дисплей
  • Меню на български език
  • Уникална AQA поддръжка ( автоматична проверка на качеството)
  • Работа с готови тестове
  • Автоматично разпознаване на кодирани кръгли и правоъгълни кювети, външен баркод с автоматично стартиране на измерването
  • Възможност за работа с цилиндрични кювети 16 mm и правоъгълни 10, 20, 50 mm
  • Измервателни режим: Концентрация, абсорбция, пропускане, сканиране, измерване при няколко дължини на вълната, кинетични измервания
  • Измерване на цвят по скала CIE с допълнителен софтуер
  • Измерване без реактиви  за стандартни параметри като ХПК, , NO3, NO2 на изхода на ПСОВ
  • Запаметени над 250 метода
  • Потребителски програми: 1000 потребителски програми, 20 потребителски профила всеки, спектър+кинетика
  • Запаметяване на данни: 5000 измервания, 40 МВ за спектри и кинеткиа
  • за 1000 потребителски метода , 20 криви за кинетка и абсорбционни спектри
  • Възможност за aктуализиране на софтуера: посредством интeрнет
  • Обхват (дължина на вълната): 190 nm до 1100 nm
  • Ширина на спектралната лента: 4 nm
  • Светлинен източник : ксенонова лампа
  • Точност / Повторяемост (дължина на вълната): ± 1nm / <0.5 nm
  • Фотометрична точност:- 0.003 E при E < 0.600 E/ 0.5% от стойността при 600< E<.2.000
  • Скорост на сканиране: 700-2000 nm/min. Сканиране през 1, 2, 5, или 10 nm
  • Интерфейси : 1 х USB-А; 1 х USB-В, 1 Еthernet за свързване на преносима памет, компютър, принтер