Преносими пробовземни устройства

 • Преносим автоматичен уред с микропроцесорен контрол за вземане на проби от отпадни води.
 • Пробовземане в съответствие с ISO 5667-2/3-10
 • Вакуумна система
 • Смукателна мощност: 6.5 м
 • Пробовземане: програмиране по време, количество, обем, ръчно
 • Програмиране: 12 програми
 • Запаметяване на данни
 • Захранване: акумулаторни батерии.
 • Интерфейс мини USB/ RS 232/ RS 485/ Ethernet RJ 45 (опция)
 • Капацитет: 24 x1l/ 1x13 l
 • Тегло:12kg/8kg
 • Преносим автоматичен уред с микропроцесорен контрол за вземане на проби от отпадни води.
 • Пробовземане в съответствие с ISO 5667-2/3-10
 • Вакуумна система
 • Смукателна мощност: 6.5 м
 • Пробовземане: програмиране по време, количество, обем, ръчно
 • Програмиране: 12 програми
 • Запаметяване на данни
 • Захранване: акумулаторни батерии.
 • Интерфейс мини USB/ RS 232/ RS 485/ Ethernet RJ 45 (опция)
 • Капацитет: 24 x1l/ 1x13 l
 • Тегло:12kg/8kg
 • Преносим компактен уред за за вземане на проби от отпадни води.
 • За малки проби
 • Перисталтична помпа
 • Пробовземане: програмиране по време, количество, обем, комбинирано
 • Захранване: батерии.
 • Капацитет: 12х1/24 5 l
 • Преносимо устройство за пробонабиране на водни проби
 • Работна тмпература от 0° до +70°C
 • Събирателeн съд PVC бутилка окол 4,5 l
 • Перисталтична помпа с дебит: 1000 ml/ min
 • Батерия поддържащанпрекъсната работа до 1 h
 • Режим на готовност до 3 месеца с едно зарежда
 • Напорна височина: 6 м
 • Режим на отложен старт
 • Възможност за вземане на цяла и дискретни проби
 • Възможност за пасивно охкаждане (опция)
 • Размери 56x45.7x25.4 cm (вxшxд)
 • Тегло: 11.7 kg
 • Преносимо устройство за пробонабиране на водни проби
 • Работна тмпература от 0° до +70°C
 • Събирателeн съд : 2 бр PVC бутилки от  4,5 l
 • Две перисталтични помпи с дебит: 1000 ml/ min
 • Акумулаторна батерия
 • Непрекъсната работа с едно зареждане 1/2 час при едновременна работа и на двете помпи
 • Напорна височина: 6 м
 • Възможност за вземане на цяла и дискретни проби
 • Размери 56x45.7x25.4 cm (вxшxд)
 • Тегло: 13.6 kg
 • Преносимо устройство за пробонабиране на водни проби
 • Охлаждащо устройство за пробите (пасивно охлаждане)
 • Работна тeмпература от 0° до +70°C
 • Събирателен съд PVC бутилка окол 4,5 l
 • Перисталтична помпа с дебит: 1000 ml/ min
 • Батерия поддържащанпрекъсната работа до 1 h
 • Режим на готовност до 3 месеца с едно зареждане
 • Режим на отложен старт от 0 до 12 часа (16 интервала)
 • Възможност за вземане на цяла и дискретни проби
 • Интервал на вземане на дискретни проби: 15 интервала от 5 мин до 12 ч
 • Обем на пробата : до 15 дискретни пробовземания с обем от 50 мл до 2 лz