Уреди за разтворен кислород WTW

  • Осветяем графичен дисплей
  • Водоустойчив IP 67
  • Калибрационен таймер
  • Памет на последното калибриране
  • Контрол на дрейфа - автоматичен режим
  • Автоматична температурна компенсация
  • Автоаматична корекция на барометричното налягане
  • Захранване с батерии
  • Вграден барометричен сензор
  • Обхват/точност:
   Концентрация : 0.00 ... 20.00 mg/l /0 ... 90 mg/l O2cm / точност 0.5% от стойността
   Насищане 0.0 ... 200.0%  /0 ... 600% / точност 0.5% от стойността
   Парциално налягане : 0.0 … 200.0 mBar/0 … 1250 mBar/ точност 0.5% от стойността
   Температура: 0.0 ... +50.0 °C/ точност ±0.1 °C
  • Гаранционен срок 36 месеца

   

 • Многофункционален осветяем графичен дисплей
 • Водоустойчив IP 67
 • Калибрационен таймер
 • Възможност за запаметяване на 5000 набора данни
 • Памет на последните 10 калибрирания
 • Водоустойчив USB интерфейс
 • Контрол на дрейфа - ръчен или автоматичен режим
 • Автоматична температурна компенсация
 • Автоматична корекция на барометричното налягане
 • Вграден барометричен сензор
 • Захранване с батерии
 • Обхват/точност:
  Концентрация : 0.00 ... 20.00 mg/l /0 ... 90 mg/l O2cm / точност 0.5% от стойността
  Насищане 0.0 ... 200.0%  /0 ... 600% / точност 0.5% от стойността
  Парциално налягане : 0.0 … 200.0 mBar/0 … 1250 mBar/ точност 0.5% от стойността
  Температура: 0.0 ... +50.0 °C/ точност ±0.1 °C
 • Гаранционен срок 36 месеца

Лабораторен   уред за разтворен кислород inolab  Oxi  7310

"]

 • Oсветяем графичен  дисплей
 • Автоматична документация според GLP/AQA
 • Възможност за ръчно въвеждане серийния номер на електрода
 • Вградена памет: ръчно за 500 измервания / автоматично за 5000 измервания
 • Запаметяване на резултатите от 10 калибрирания
 • USB интерфейс за прехвърляне на данни
 • Избираема едница за измерване на температура
 • Автоматичен и ръчен контрол на дрейфа
 • Автоматична температурна компенсация
 • Автоматична корекция на барометричното налягане
 • Вграден барометричен сензор
 • Батерии и мрежово захранване
 • Обхват/точност:
  Концентрация : 0.00 ... 20.00 mg/l /0 ... 90 mg/l O2cm / точност 0.5% от стойността
  Насищане 0.0 ... 200.0%  /0 ... 600% / точност 0.5% от стойността
  Парциално налягане : 0.0 … 200.0 mBar/0 … 1250 mBar/ точност 0.5% от стойността
  Температура: 0.0 ... +50.0 °C/ точност ±0.1 °C
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • светяем графичен  дисплей
 • Автоматична документация според GLP/AQA
 • Вграден принтер
 • Възможност за ръчно въвеждане серийния номер на електрода
 • Вградена памет: ръчно за 500 измервания / автоматично за 5000 измервания
 • Запаметяване на резултатите от 10 калибрирания
 • USB интерфейс за прехвърляне на данни
 • Избираема едница за измерване на температура
 • Автоматичен и ръчен контрол на дрейфа
 • Автоматична температурна компенсация
 • Автоматична корекция на барометричното налягане
 • Вграден барометричен сензор
 • Батерии и мрежово захранване
 • Обхват/точност:
  Концентрация : 0.00 ... 20.00 mg/l /0 ... 90 mg/l O2cm / точност 0.5% от стойността
  Насищане 0.0 ... 200.0%  /0 ... 600% / точност 0.5% от стойността
  Парциално налягане : 0.0 … 200.0 mBar/0 … 1250 mBar/ точност 0.5% от стойността
  Температура: 0.0 ... +50.0 °C/ точност ±0.1 °C
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • CellOx® 325 – водоустойчив галваничен кислороден електрод  (IP 68 - 2 bar) с възможна дължина на кабела до 20 м
 • DurOx® 325-3 – водоустойчив галваничен кислороден електрод, 3 м кабел  (IP 68 - 2 bar)
 • StirrOx G –  галваничен кислороден електрод със система за разбъркване на