• Конструкция от неръждаема стомана.
  • Работна температура 100-139оС .
  • Работно налягане до 2.5 bar .
  • Обеми  12,28,50,75, 110, 150 L
  • Вградени и свободно настроиваеми програми.
  • Въможност за вграден или външен принтер
  • Сериен интерфейс RS232.