Velp

Магнитни бъркалки с нагряване и без нагряване. Уреди за влакнини, Сокслет екстрактори, апарати на Келдал.

http://www.velp.com/en/