Tamson

Бани за кинематичен вискозитет, стъклени вискозиметри. Циркулатори, криостати. Водни и маслени бани с прецизен температурен контрол.

http://www.tamson-instruments.com/