За ЛАБТЕХ

Фирмата е основана през 2002г, със седалище в гр. Пловдив.

Фирма ЛАБТЕХ е основана през 2002 г, със седалище в гр. Пловдив.

От 2016 година фирмата има представителство и в гр. София.

Основен предмет на дейност на фирмата е доставка на лабораторна и аналитичнаапаратура, консумативи, както и на апаратура за непрекъснато (on-line) измeрване.

Лабтех осигурява гаранционно и извънгаранционно обслужване на предлаганата апаратура, доставка на резервни части, технически консултации.

Служителите на фирмата разполагат с богат професионален опит. Политиката нафирмата е насочена към постоянно повишаване на тяхната квалификация чрезразлични форми на обучение и курсове.

Стремежът на Лабтех е да предлага уреди и оборудване с високо качество инадеждност, да осигурява доставка в кратки срокове, да отстранява бързовъзникналите повреди и да предлага комплексни решения.

Някои от основните клиенти на фирмата са Изпълнителна Агенция по Околна среда, АЕЦ Козлодуй, ВиК дружества, Пречиствателни станции за отпадни и питейни води, Медицински университет – Пловдив, Варна, Сoфия, БАН ,Биовет АД, Софарма АД, Актавис , ТЕЦ-ове, ПУ Паисий Хилендарски, СУ Климент Охридски ,Аграрен Университет, УХТ, МГУ, Лаборатории за екологичен мониторинг, Контролно Изпитвателни Лаборатории, предприятия в Хранително Вкусовата промишленост и др.

Лабтех