Лабтех предлага продуктите на Sartorius

Лабтех предлагата цялата гама продукти на фирма Sartorius Sartorius предлага решения за биофармацевтичната промишленост и лаборатории, от създаването на лекартсва и изследване, до производствени решения Портфолиото включва везни, мас комапаратори, теглилки системи за пречистване на вода лабораторна мембранна, ултрафилтрация, пречистване пипети, дозатори биореактори, ферментатори индустриална микробиология процесна филтрация процесна хроматография...