Monthly Archives: март 2022

Лабтех предлага продуктите на Sartorius

Лабтех предлагата цялата гама продукти на фирма Sartorius  Sartorius  предлага решения за биофармацевтичната промишленост и лаборатории, от създаването на лекартсва и изследване, до производствени решения Портфолиото включва везни, мас комапаратори, теглилки системи за пречистване на вода лабораторна мембранна, ултрафилтрация, пречистване пипети, дозатори биореактори, ферментатори индустриална микробиология процесна филтрация процесна хроматография проточна цитометрия анализ на протеини…
Read more