Партньори

 • WTW

  Апаратура за анализ на питейни, промишлени и отпадни води. Преносими, лабораторни и уреди за непрекъснaто...

 • POL-ECO APARATURA

  Сушилни, инкубатори, термостати, хладилници, фризери. POL-ECO...

 • Testo

  Преносими уреди за температура, влага, скорост, налягяне, осветеност, газ-анализатори за димни газове, уреди за хладилни...

 • MPW

  Центрофуги и микроцентрофуги с микропроцесорен контрол. Охлаждащи центрофуги. www.mpw.pl  ...

 • TQC

  Уреди за анализ на физични и механични свойства на покрития и материали, вискозиметри. https://www.tqc.eu/...

 • Tamson

  Бани за кинематичен вискозитет, стъклени вискозиметри. Циркулатори, криостати. Водни и маслени бани с прецизен температурен...

 • Linn High Therm

  Лабораторни и промишлени пещи, пробоподготовка за спектроскопски анализи. https://www.linn-high-therm.de...

 • Pharma Test

  Системи за анализ на лекарствени форми. http://www.pharma-test.de/...

 • Bellingham and Stanley

  Лабораторни и преносими рефрактометри и поляриметри. http://www.bellinghamandstanley.com/...

 • Global Water

  Метеорологични станции. Уреди за ниво и поток. Апаратура за контрол на качеството на води. Пробовземни...

 • Adrona

  Системи за ултрачиста вода. http://www.adrona.lv/en/title_page.php...

 • Duchefa

  Консумативи за растителни клетъчни и тъканни култури. Аминокиселини, витамини, микро- и макроелементи. Инструментариум, контейнери, стерилизатори....

 • Hielscher

  Ултразвукови хомогенизатори – лабораторни и промишлен. https://www.hielscher.com...

 • EUROMEX

  Моно и бинокулярни микроскопи. Биологични, промишлени, инвертни, металургични. Фазово-контрастни, флуоресцентни, поляризационни. Стереомикроскопи. https://www.euromex.com/en/...

 • Raypa

  Хоризонтални и вертикални автоклави. Термостатични водни бани, многогнездови водни бани, кръгли водни бани, пясъчни бани,...

 • IKA

  Ротационни вакуум изпарители. Диспергатори, хомогенизатори, мелници, магнитни бъркалки, нагревателни плочи, термостати. http://www.ika.com/...

 • Bicasa

  Лабораторни мебели, Сертифицирани камини. http://www.bicasa.it/...

 • Velp

  Магнитни бъркалки с нагряване и без нагряване. Уреди за влакнини, Сокслет екстрактори, апарати на Келдал....

 • Електронни технически и аналитични везни. Влагоанализиращи везни. https://www.kern-sohn.com/en/  ...

 • Faster Air

  Ламинарни боксове с вертикалнои хоризонтално насочване на потока. http://www.faster-air.com/en/...

 • GFL

  Дестилатори, бидестилатори, водни бани, хибридизационни, инкубатори, лабораторни клатачни машини. www.gfl.de...

 • Labconco

  Лиофилизатори, апарати за ултрачиста вода, PVCкамини, устойчиви в свръхагресивна среда. http://www.labconco.com/...

 • LABMAN

  TIDAS Автоматична гриндометрична система за определяне на дисперсия на частици https://www.labmanautomation.com/...

 • GARDNER-DENVER

  Диафрагмени, ротационни, бутални, турбомолекулярни вакуум помпии и системи. https://www.welchvacuum.com/...

 • Mega System s.r.l.

  Апаратура за измерване на прахови емисии и имисии. Персонални пробовземни помпи за прах и аерозоли....

 • Electronic Temperature Instruments

  Електронни термометри https://thermometer.co.uk/...

 • WLD-TEC

  Газови горелки. http://www.wld-tec.com/...

 • Bibby Scientific

  Апаратура за научно-изследователски цели, общо лабораторно оборудване, изделия от стъкло. http://www.bibby-scientific.com/...

 • Hydro Bios

  Пробовземни устройства, планктонни мрежи. https://www.hydrobios.de/...

 • CAMSPEC

  Спектрофотометри . http://www.camspec.eu    ...

 • SI-ANALYTICS

  Автоматични титратори, вискозитетни вани, спектрофотометри, апаратура за електрохимични измервания. http://www.si-analytics.com/...

 • SMEG INSTRUMENTS

  Автоматични титратори, вискозитетни вани, спектрофотометри, апаратура за електрохимични измервания. http://www.smeg-instruments.com/laboratory-division/...

 • FUNGILAB

  Ротационни вискозиметри, вискозиметри за кинематичен вискозитет, принадлежности. http://www.fungilab.com/...

 • LABOR SECURITY SYSTEM

  Системи за съхранение на химикали, киселини, основе, газове. http://www.laborsecurity.com/eng/index.php...

 • Valeport

  Oкеанографска, хидрографска,хидрометрична апаратура http://www.valeport.co.uk/  ...

 • TELSTAR

  Ламинарни боксове, фризери, лиофилизатори http://www.telstar.com  ...