Уреди за измерване на шум и калибратори

 • подходящи за измерване на общ шум в работна среда
 • предлагат се два модела CEL-240 и CEL-246
 • обхват 30 ... 130 dB, клас 2 съгласно ANSI S1.4, IEC 61672, 60651
 • измерване по криви А и С
 • измерва еквивалентно ниво Leq (само за CEL-246)
 • автоматично калибриране
 •  памет, USB изход за РС
 • подходящи за измерване на шум в работна среда съгласно ISO9612 и OSHA 29CFR 1910.95, за избор на шумова защита, изчисляване на шумова експозиция, шум от машини
 • обхват 20 ... 140 dB
 • клас 1 и клас 2, октавни филтри, стандарти IEC 60651 – 1979,
 • IEC 60804 - 2000 IEC 61260 Class 0, IEC 61672 - 2002 ANSI S1.11-2004, ANSI S1.4 - 1983 (R2006), ANSI S1.43 - 1997 (R2007)
 • измерване по криви А, С и Z
 • 11 октавни ленти от 16Hz до 16kHz
 • цветен TFT дисплей
 • памет до 100 измервания, USB 2.0 изход за РС
 •  автоматично калибриране
 • подходящи за определяне на шум в работна среда съгласно ISO9612 и OSHA 29CFR 1910.95, за избор на шумова защита, за шум в околната среда, изработване на шумови карти
 • обхват 20 ... 140 dB
 • клас 1 и клас 2, октавни филтри, стандарти IEC61672: 2002, ANSI S1.4: Type 1 and 2 (1983), IEC61260: Class 0, ANSI S1.43: (1996)
 • измерване по криви А, С и Z
 • 11 октавни ленти от 16Hz до 16kHz (1:1),
 •    33 октавни ленти от 12.5Hz до 20kHz (1:3)
 • цветен TFT дисплей
 • памет 2 GB, запис на реч, USB 2.0 изход за РС
 • автоматично калибриране
 • най-малкия калибратор в света от този тип
 • предлагат се два модела CEL-120/1 (клас 1) и CEL-120/2 (клас 2)
 • съответствие с IEC 60942: 2003 и ANSI S1.40:2006
 • нива на калибриране за CEL-120/1: 114.0dB ±0.4dB и 94.0dB ±0.4dB при 1kHz; за CEL-120/2: 114.0dB ±0.6dB при 1kНz
 • подходящ за шумомери с размер на микрофона 1/2“
 •  честота на калибриране 1kHz ±1Hz
 • пълно измерване на шумовата експозиция
 • измерване съгласно CFR 1910.95 (USA), ISO9612:2009, L108 контролиране на шума при работа
 • стандарти ANSI S1.25:1991 R2007, IEC 61252 Ed 1.1 (2002-3)
 • избор на шумова защита
 • обхвати – линеен работен обхват 55.0-140.3 dB (A) RMS,
 • обхват за пикови стойности 90.0-143.3dB (по криви C или Z)
 • вътрешна USD Flash памет 300 часа
 • РС интерфейс USB 2.0
 •  Bluetooth дистанционно управление от смартфон