Уреди за измерване на прах

 • измерва прах в реално време
 • оценка на риска в работна среда от прах и аерозоли
 • мониторинг в работна среда и в промишлени процеси
 • проверка ефективността на филтри
 • измерване на прах в околната среда
 • широк обхват 0.001mg/m3 ... 250,000 mg/m3
 • висока разделителна способност 0.001mg/m3
 • памет 86,000 измервателни точки (500 цикъла)
 • цветен графичен дисплей
 • пробовземане за общ прах (респирабилен, PM2.5 или PM10 с опционален адаптор)
 • mini B USB кабел и Insight софтуер
 • мониторинг на прах в работна и околната среда
 • включва Microdust Pro, Арех 2, гравиметричен, PM2.5 и PM10 адаптори, филтри в здрав водоустойчив куфар подходящ за работа на открито
 • пробовземане на PM10, PM2.5 и респирабилна фракции
 • непрекъснато пробовземане до 13 часа
 • не е необходимо  външно захранване