• професионален компактен термометър за ползване със смартфон или таблет
 • измерва температура на тръби с Æ 6 ... 35 mm
 • измерване на хладилни системи и автоматично изчисляване на прегряване и преохлаждане
 • бързо установяване на температурни промени и показването им в графичен вид
 • анализ на измерените данни и изпращане на протокол като PDF или Excel посредством testo Smart Probes приложение
 • пестене на място и лесен за транспортиране
 •  обхват    -40 ... +150°C
 • професионален компактен термоанемометър за ползване със смартфон или таблет
 • измерва скорост, температура и дебит
 • подходяща конструкция за измерване във въздуховоди
 • телескопична сонда с максимална дължина 400 mm
 • анализ на измерените данни и изпращане на протокол като PDF или Excel посредством testo Smart Probes приложение
 • пестене на място и лесен за транспортиране
 •  обхвати   0 ... 30 m/s; -20 ... +60°

 

 • професионален компактен крилчат анемометър за ползване със смартфон или таблет
 • измерва скорост, температура и дебит
 • подходяща конструкция за измерване на решетки
 • лесно определяне параметрите на изпускателни решетки
 • анализ на измерените данни и изпращане на протокол като PDF или Excel посредством testo Smart Probes приложение
 • пестене на място и лесен за транспортиране
 •  обхвати   0.4 ... 30 m/s; -20 ... +60°C
 • професионален компактен крилчат анемометър за ползване със смартфон или таблет
 • измерва скорост на газ, статично налягане и дебит
 • измервателно меню за спад на налягане в газови и водни с-ми
 • лесно конфигуриране и определяне на дебита
 • анализ на измерените данни и изпращане на протокол като PDF или Excel посредством testo Smart Probes приложение
 • магнит за по-добро закрепване
 • пестене на място и лесен за транспортиране
 •  обхват     -150 ... 150 hPa
 • професионален компактен уред за хладилни системи за ползване със смартфон или таблет
 • измерва високо и ниско налягане
 • лесно свързване към системи за налягане
 • ниски загуби на фреон поради липса на свързващи маркучи
 • анализ на измерените данни и изпращане на протокол като PDF или Excel посредством testo Smart Probes приложение
 • пестене на място и лесен за транспортиране
 •  обхват     -1 to 60 bar
 • професионален компактен термоанемометър за ползване със смартфон или таблет
 • измерва влага и температура в околен въздух и въздуховоди
 • автоматично изчислява точка на роса и wet bulb температури
 • анализ на измерените данни и изпращане на протокол като PDF или Excel посредством testo Smart Probes приложение
 • пестене на място и лесен за транспортиране
 •  обхвати   0 ... 100 %RH; -20 ... +60°C
 • професионален компактен термометър за ползване със смартфон или таблет
 • безконтатно измерване на температура на повърхности
 • лесно документиране включително измерените стойности и маркиране на измерваното поле
 • анализ на измерените данни и изпращане на протокол като PDF или Excel посредством testo Smart Probes приложение
 • измервателно петно маркирано с 8-точкова лазерна окръжност
 • пестене на място и лесен за транспортиране
 •  обхват    -30 ... +250°C
 • професионален компактен термометър за ползване със смартфон или таблет
 • измерване на температура в стаи, въздуховоди и решетки
 • бързо установяване на температурни промени и показването им в графичен вид
 • лесно документиране включително измерените стойности и маркиране на измерваното поле
 • анализ на измерените данни и изпращане на протокол като PDF или Excel посредством testo Smart Probes приложение
 • пестене на място и лесен за транспортиране
 •  обхват    -50 ... +150°C