Уред за параметри на околна среда

  • многофункционален монитор за околна среда
  • продължително измерване на шум, прах (PM10, PM2.5, PM1.0), вибрации, скорост и посока на вятъра
  • предлага се в модификации с един или няколко сензора
  • лесен за инсталиране
  • Web базирани данни с оторизиран достъп
  • Email или текстови аларми до един или няколко ползвателя
  • ‘mHub’ логер с вградена ‘E-sim’ симкарта
  •  достъп до измерените данни в реално време на http://www.casella247.com