Уреди за проводимост (кондуктометри) WTW

 • Многофункционален течнокристален дисплей
 • Водоустойчив  IP67
 • Калибрационен таймер
 • Памет на последното калибриране
 • Контрол на дрейфа - автоматичен режим
 • Автоматична температурна компенсация nLF
 • Захранване с батерии
 • Работ с фиксирана клтъчна константа
 • Сравнителни температури 20°C и 25°C
 • Обхват на измерване:
 • Проводимост: 0.0 µS/cm ... 1000 mS/cm / точност 0.5% от стойността
 • Температура: -5.0 ... +105.0 °C/ точност ±1 °C
 • Соленост: 0.0 ... 70.0
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Многофункционален осветяем графичен дисплей
 • Водоустойчив  IP67
 • Калибрационен таймер
 • Възможност за запаметяване на 5000 набора данни
 • Памет на последните 10 калибрирания
 • Водоустойчив USB интерфейс
 • Контрол на дрейфа - ръчен или автоматичен режим
 • Температурна компенсация: автоматична (nlF) ,линейна, без температурна компенсация
 • Сравнителни температури 20°C и 25°C
 • Захранване с батерии
 • Обхват на измерване:
 • Проводимост: 0.0 µS/cm ... 1000 mS/cm / точност 0.5% от стойността
 • Допълнителни обхвати за клетки с константи K=0.1 cm-1 и  K=0.01 cm-1
  0,00 µS/cm ... 19,99 µS/cm; 0,000 µS/cm ... 19,999 µS/cm
 • Температура: -5.0 ... +105.0 °C/ точност ±1 °C
 • Соленост: 0.0 ... 70.0
 • TDS: 0.00 … 1999 mg/l и … 199.9 mg/l
 • Специфично съпротивление: 0,00 … 20 MΩ cm
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Голям мултифункционален течнокристален  дисплей
 • Калибрационен таймер
 • Памет на последното калибриране
 • Контрол на дрейфа - автоматичен режим
 • Температурна компенсация: автоматична (nlF) ,линейна, без температурна компенсация
 • Батерии и мрежово захранване
 • Сравнителни температури 20°C и 25°C
  Обхвати/точност
 • Проводимост: 0.0 µS/cm ... 1000 mS/cm / точност 0.5% от стойността
 • Допълнителни обхвати за клетки с константи K=0.1 cm-1 и K=0.01 cm-1:
  0,00 µS/cm ... 19,99 µS/cm; 0,000 µS/cm ... 19,999 µS/cm
 • Температура: -5.0 ... +105.0 °C/ точност ±1 °C
 • Соленост: 0.0 ... 70.0
 • TDS: 1 … 1999 mg/l
 • Специфично съпротивление: 0,00 … 199,9 MΩ cm
 • Гаранционен срок 36 месеца
  • Oсветяем графичен  дисплей
  • Автоматична документация според GLP/AQA
  • Възможност за ръчно въвеждане серийния номер на електрода
  • Вградена памет: ръчно за 500 измервания / автоматично за 5000 измервания
  • Запаметяване на резултатите от 10 калибрирания
  • USB интерфейс за прехвърляне на данни
  • Избираема едница за измерване на температура
  • Температурна компенсация: автоматична (nlF) ,линейна, без температурна компенсация
  • Автоматичен и ръчен контрол на дрейфа
  • Батерии и мрежово захранване
  • Обхвати/точност:
  • Проводимост: 0.0 µS/cm ... 1000 mS/cm / точност 0.5% от стойността
  • Допълнителни обхвати за клетки с константи K=0.1 cm-1 и K=0.01 cm-1:
   0,00 µS/cm ... 19,99 µS/cm; 0,000 µS/cm ... 19,999 µS/cm
  • Температура: -5.0 ... +105.0 °C/ точност ±1 °C
  • Соленост: 0.0 ... 70.0
  • TDS: 1 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/l
  • Специфично съпротивление: 0,00 … 199,9 MΩ cm
  • Гаранционен срок 36 месеца
 • Oсветяем графичен  дисплей
 • Автоматична документация според GLP/AQA
 • Възможност за ръчно въвеждане серийния номер на електрода
 • Вграден принтер
 • Вградена памет: ръчно за 500 измервания / автоматично за 5000 измервания
 • Запаметяване на резултатите от 10 калибрирания
 • USB интерфейс за прехвърляне на данни
 • Избираема едница за измерване на температура
 • Температурна компенсация: автоматична (nlF) ,линейна, без температурна компенсация
 • Автоматичен и ръчен контрол на дрейфа
 • Батерии и мрежово захранване
 • Обхвати/точност:
 • Проводимост: 0.0 µS/cm ... 1000 mS/cm / точност 0.5% от стойността
 • Допълнителни обхвати за клетки с константи K=0.1 cm-1 и K=0.01 cm-1:
  0,00 µS/cm ... 19,99 µS/cm; 0,000 µS/cm ... 19,999 µS/cm
 • Температура: -5.0 ... +105.0 °C/ точност ±1 °C
 • Соленост: 0.0 ... 70.0
 • TDS: 1 … 1999 mg/l, 0 … 199.9 g/l
 • Специфично съпротивление: 0,00 … 199,9 MΩ cm
 • Гаранционен срок 36 месеца
 • Tetracon 325 - константа 0.475, вграден температурен датчик
 • LR325/01 - константа 0.1, за чисти води, неръждаема стомана, стъклен проточен съд
 • LR325/001 - константа 0.01, за чисти и ултрачистви води , проточен съд от неръждаема стомана