Вакуум помпи Gardner Denver(Ilmvac) – дълбок вакуум

  • Висока скорост
  • Дълги интервали на обслужване
  • Конструирани за непрекъсната работа
  • Конструкция без цветни метали
  • Лопатки от специална плстмаса, устройчива на корозия
  • Подходящи за лиофилизтори, взкуум сушилни, вакуум концентратори, към турбомолекулярни помпи, линии Schlenk
  • PK 2DC: краен вакуум 1.10-2 mbar (без газ баласт);
   дебит 30/36  l/min; толеранс на водни пари: 33 mbar;
   количество на масло 250 ml; ниво на шума <40 dB
  • PK 4 Z: краен вакуум 2.10-3 mbar (без газ баласт);
   дебит 77/92  l/min;  толеранс на водни пари: 60 mbar;
   количество на масло 530 ml; ниво на шума <48 dB
  • PK 6 Z: краен вакуум 2.10-3 mbar (без газ баласт);
   дебит 97/116  l/min;  толеранс на водни пари: 60 mbar;
   количество на масло 550 ml; ниво на шума <48 dB
  • PK 8 Z:краен вакуум 2.10-3 mbar (без газ баласт):
   дебит 120/144  l/min; толеранс на водни пари: 60 mbar;
   количество на масло 600 ml; ниво на шума <48 dB
  • PK 12 Z: краен вакуум 2.10-3 mbar (без газ баласт);
   дебит 183/220  l/min; толеранс на водни пари: 35 mbar;
   количество на масло 1000 ml; ниво на шума <50 dB
  • PK 17 Z:краен вакуум 2.10-3 mbar (без газ баласт);
   дебит 267/320  l/min; толеранс на водни пари: 35 mbar;
   количество на масло 800 ml; ниво на шума <50 dB
  • PK 23 Z: краен вакуум 2.10-3 mbar (без газ баласт);
   дебит 350/420  l/min; толеранс на водни пари: 35 mbar;
   количество на масло 820 ml; ниво на шума <50 dB
  • PK 40 Z: краен вакуум 4.10-4 mbar (без газ баласт);
   дебит 633/760  l/min; толеранс на водни пари: 33 mbar;
   количество на масло 1800 ml; ниво на шума <52 dB
  • PK 65 Z: краен вакуум 4.10-4 mbar (без газ баласт);
   дебит 1000/1200  l/min;  толеранс на водни пари: 50 mbar; количество на масло 5500 ml; ниво на шума <56 dB
 • Ниско ниво на шума
 • По-ниска консумация на масло и намаляване на корозията поради работа при по-ниска температура
 • по-дълги интервали на смяна на масло  поради ефекта на разреждане от по-голяма камера
 • Газ баласт с опция за инертен газ
 • Вътрешност на маслента камера с PTFE покритие
 • Подходящи за лиофилизтори, вакуум сушилни, вакуум концентратори, масспектрометри, вакуум концентратори, линии Schlenk . индустриални приложения
 • CVpro4: краен вакуум  5.10-4 / 2.10-3 mbar  (без газ баласт частичен/общ); дебит 63  l/min; скорост на въртене: 1450 min-1; количество на масло
  1150 ml; ниво на шума 50 dВ
 • CVpro6: краен вакуум  5.10-4 / 2.10-3 mbar  (без газ баласт частичен/общ);- дебит 85  l/min; скорост на въртене: 1450 min-1; количество на масло
  1150 ml; ниво на шума 50
 • CVpro8: краен вакуум  5.10-4 / 2.10-3 mbar  (без газ баласт частичен/общ); дебит 122 l/min; скорост на въртене: 1450 min-1;
  кoличество на масло 1000 ml; ниво на шума 50
 • CVpro16: краен вакуум  3.10-4 / 3.10-3 mbar  (без газ баласт частичен/общ); дебит 16.8  l/min; скорост на въртене: 1450 min-1;
  количество на масло 2400 ml; ниво на шума 55 dВ
 • CVpro24:краен вакуум  3.10-4 / 3.10-3 mbar  (без газ баласт частичен/общ);
  дебит 24  l/min; скорост на въртене: 1450 min-1;
  количество на масло 2200 ml; ниво на шума 55 dВ
 • CVpro30: краен вакуум  3.10-4 / 3.10-3 mbar  (без газ баласт частичен/общ);- дебит 29  l/min; скорост на въртене: 1450 min-1;
  количество на масло 2100 ml;ниво на шума 55 dВ
 • kомбинация от ротационна и диафрагмена вакуум помпа- оптимална комбинация за защита от корозия
 • висока химическа устойчивост
 • минимално замърсяване на масло
 • P 6 Z - 101: двустъпална/две  глави; краен вакуум 2.10-3 mbar;
  дебит 97  l/min; толеранс на водни пари: 70 mbar; ниво на шума <50 dB
 • P 12 Z - 301: двустъпална/две  глави; краен вакуум 2.10-3 mbar;
  дебит 183  l/min; толеранс на водни пари: 80 mbar;  ниво на шума <50 dB
 • P 23 Z - 301: двустъпална/две  глави; краен вакуум 2.10-3 mbar;
  дебит 350  l/min; толеранс на водни пари: 45 mbar; ниво на шума <50 dB
 • турбомолекулярни безмаслени помпи
 •  модели с необходимост от химически устойчива предварителна помпа MPC 104 Tp или без такава
 • възможност за непрекъсната работа при прецоизен вакуум от 10-2 mbar
 •  възможност за вакуумиране на камера с обем до 100 l
 • вградено устройство за автоматично изключване
 • външен RS232 интерфейс; фолийна клавиатура; дръжка за пренасяне
 • краен вакуум 5.10-7 mbar /5.10-8 mbar (в зависимост от модела)
 •  дебит за водород (46/50  l/min); за хелий (56/65  l/min); за азот (50/77  l/min), в зависмост от модела
 • С цифров или без цифров контролер на налягането
 • Дебит за азот 67 или 250  l/min ( в зависимост от модела)
 • краен вакуум 5.10-7 mbar