TQC

Уреди за анализ на физични и механични свойства на покрития и материали, вискозиметри.

https://www.tqc.eu/