Testo

Преносими уреди за температура, влага, скорост, налягяне, осветеност, газ-анализатори за димни газове, уреди за хладилни системи и др. Дата-логери и безжични системи за мониторинг на температура и влага.

https://www.testo.com